Grundejerforeningens historie

Grundejerforeningen Kollekolleparken blev stiftet den 29. oktober 1970 og består i dag af 245 parceller. Bebyggelsen af størstedelen af grundene foregik i årene omkring 1970. I midten af 1980'erne blev de resterende grunde på Skolekrogen - de lige numre - bebygget, og i 1995-98 blev to grunde ved Skole-egen bebygget.

Navnet Kollekolle stammer fra det oldnordiske Calte Cotae, som man første gang i historien støder på i 1200-tallet, hvor biskop Laurentius testamenterer Nye Mølle, Langebjerg og Calte Cotae til Vor Frue Sogn i Roskilde, for at der til evig tid kunne læses dødemesse over hans sjæl. Calte Cotae betyder "kolde hytter", og der hentydes her til de hytter, hyrderne overnattede i, når de vogtede kvæg på engene ned til Furesøen. Engene kan ses den dag i dag, hvor Kollekolle Kursus- og Konferencecenter ligger.

 

Historiske oplysninger