Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

01. november 2018

Generalforsamling afholdt

Den 24. oktober 2018 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger.

29. oktober 2018

Borgermøde om indbrud

Vi har modtaget en indbydelse (link) til et borgermøde om indbrudssikring og Nabohjælp. Det holdes 27. november 2018, kl. 17:30-20:00 i Farum Arena. Arrangører er Furesø Kommune, Nordsjællands Politi, Offerrådgivningen, Nabohjælp og Bo Trygt.
 
Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan blandt andet høre Nordsjællands Politi fortælle om de lokale forhold, og en tidligere indbrudstyv giver gode tips til at få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvad du selv kan gøre med Nabohjælp, og en sikringsekspert vil fortælle, hvordan du bedst kan sikre dit hjem.
 
Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb. Desuden er der mulighed for børnepasning.
 
Se invitationen og det fulde program i vedhæftede, og tilmeld dig senest 23. november 2018 ved at sende en e-mail til furesoe@mannov.dk. Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

29. oktober 2018

Etablering af støjvæg ved Kollekollevej

Det er os en fornøjelse at kunne informere jer på støjgruppens vegne om, at første fase af arbejdet med at få etableret støjvægge ved Kollekollevej påbegyndes inden for et par uger. Støjgruppen har via en positiv og konstruktiv dialog med kommunen fået en aftale i stand, hvorefter beboerne ud til Kollekollevej selv fjerner hække og hegn, og kommunen opfører støjvæggen. Etableringen forventes at tage 6-7 uger.
 
I første omgang etableres støjvæggen på nordsiden af vejen, da der i 2018-budgettet ikke var penge til begge sider. Støjgruppen vil fortsætte arbejdet med at sikre penge til sydsiden, så projektet kan færdiggøres. Gruppen er også aktiv ift. støj fra motorvejen og vil snart informere medlemmerne om, hvordan der kan bidrages til dette arbejde.
 
Tak til de 14 aktive støjkrigere!
 
På støjgruppens vegne
 
Gitte Vincents og Mads Emil Kragh

9. oktober 2018

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 24. oktober 2018 er nu blev fordelt til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen fulgte regnskabet og dagsordenen for generalforsamlingen, som kan hentes her.

23. september 2018

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamlingen planlægges holdt onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 20:00 i Satellitten. Indbydelse og dagsorden følger senere.

5. september 2018

Viden om Radon

Der er ikke tegn på, at Radon er et væsentligt problem i vores område. Men emnet er kommet mere i fokus i de senere år, og derfor har Grundejerforeningens bestyrelse set lidt nærmere på det.
 
Radon er en naturligt forekommende gasart i undergrunden. Den kan trænge ind i huse gennem sprækker og utætheder i fundamentet. Radon kan ikke undgås, men man kan sikre husene mod den. Radon ses ikke, og den lugter ikke. Men den er radioaktiv og kan derfor være sundhedsfarlig ved større forekomster. Radon kan skade lungevævet, og det kan i værste fald forårsage lungekræft. Det er baggrunden for den øgede interesse for Radon.
 
Forekomst af Radon måles i antal Becquerel pr. kubikmeter, forkortet Bq/m3. Becquerel er enheden for radioaktivitet.
 • Ved et radonniveau under 100 Bq/m3 behøver man ikke gøre noget for at nedbringe det. Det er dog altid en god idé at holde niveauet så lavt som muligt.
 • Er niveauet mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler myndighederne, at man nedbringer det med lette tiltag, såsom at forbedre luftskiftet i boligen.
 • Ved niveauer over 200 Bq/m3 bør man se efter mere effektive tiltag.
Mulighederne for at komme radon til livs afhænger af den enkelte bolig. Blandt andet har det en betydning, om huset har kælder, og om det er ventileret med naturlig ventilation.
 
Kollekolleparken
 
Bestyrelsen er bekendt med to nylige målinger af radon-forekomst. En på Gartnerkrogen (lige nummer), som viste 40 Bq/m3. Og en på Tornekrogen (lige nummer, midt i vores område), der viste 65-75 Bq/m3 i forskellige rum og lidt højere tal i kælderen. Disse to målinger giver således ikke anledning til bekymring.
 
Vi hører gerne fra andre medlemmer, der har fået foretaget målinger, og som vil dele resultaterne med os andre. Brug eventuelt Grundejerforeningens lukkede Facebook-gruppe eller send oplysningerne på en mail til info@kollekolleparken.dk. Ved sidstnævnte mulighed kan du være anonym.
 
Skulle der i medlemskredsen være personer med særlig indsigt i emnet Radon, hører vi også gerne fra vedkommende.
 
Viden om radon kan søges på internettet. Vi peger navnlig på Bolius, https://www.bolius.dk/radonfrithjem/ og Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon/boliger#.
 
En række virksomheder tilbyder målinger af forekomsten af Radon. Mulighederne spænder fra ret simple målinger med sporstof til mere avancerede målinger med brug af instrumenter. Opslag på Google giver henvisninger til sådanne firmaer.

27. august 2018

Vil du være nummer 100?

Nu har 98 medlemmer i vores område tilmeldt sig Nabohjælp. Tallet stiger støt. Men det er stadig mindre end godt er. For vi ved, at det hjælper.
Du har chancen for at blive nummer 100, der slutter sig til Nabohjælp. Og næste pejlemærke i en forening som vores er halvdelen af medlemmerne, det vil sige 123, idet vi er 245 ejendomme i Kollekolleparken.

Link til Nabohjælp (herunder mulighed for at melde sig til) findes på Foreningens hjemmeside og kommer også her: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/

Man bestemmer selv, om man vil benytte systemets funktion ”Feriekalender”. Det gør flere og flere, fordi det er effektivt og fungerer enkelt og godt. Men Nabohjælp indeholder også andre funktioner og – ikke mindst – veje til masser af nyttig viden.

Nabohjælp benyttes nu af over 268.000 husstande i Danmark.

Årvågenhed

Vi har desværre jævnligt oplevelser rundt omkring i vores område, som minder om, at årvågenhed er vigtig. Se det helt friske Facebook-opslag fra et medlem og kommentarer hertil. Vi kan hjælpe hinanden meget ved at holde øje med, hvad der foregår i området. Og ved at dele oplysninger over Facebook.

Det er i øvrigt generelt vældig positivt, at Grundejerforeningens lukkede Facebook-gruppe benyttes aktivt indbyrdes mellem medlemmerne. Både om glædelige nyheder, nyttige budskaber og – som aktuelt – advarsler.

Vi tilskynder alle Foreningens medlemmer til koble sig til både Nabohjælp og Facebook-gruppen, https://www.facebook.com/groups/311857575683116/

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud. Hver især. Sammen. Og for hinanden.

6. august 2018

Opdatering vedr. grillaften d. 11/8

Vi synes alle det fantastiske sommervejr er skønt og vi glæder os til en Sommerfest under solens stråler på Lørdag - desværre betyder det også at der i DK er grillforbud! Så vi må ændre lidt i planerne. Alle bedes tage en ret med (fx. salat, tærte, pølsehorn, tunsalat, pizza, lasagne, pastasalat, kogte majs, grønt, deller af forskellige slags eller andet godt) til buffeten OG service OG egne drikkevarer.

Vi sørger for velkomstdrink, snacks, is til børnene og sødt til kaffen.

Da vi er over 80 tilmeldte (flot opbakning!) er alle borde og stole velkomne på Den Store Legeplads gerne senest kl.15.30.

Vi glæder os til en brag af et hygge arrangement - vi ses på lørdag ;-)

18. juni 2018

Grillaften lør. d. 11/8

Grillaften 2018

6. juni 2018

Gør det svært for tyven

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud.
Hver især. Sammen. Og for hinanden.

Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive Råd og vi i Grundejerforeningen.

Derfor har bestyrelsen igen i år taget initiativ til en tryghedsvandring i grundejerforeningens område for at highlighte nogle af de udfordringer, vi står overfor i forhold til at imødegå det vedvarende høje antal indbrud og indbrudsforsøg.

Den seneste tryghedsvandring blev gennemført 17. maj, og igen i år var det Emil Hermund, Udviklingskonsulent ved Furesø kommune, som gav input til do’s and don’ts. Der var deltagelse af ca. 10 grundejere, som var meget spørgende og videns-delene med egne  erfaringer og tiltag.

Nedenstående er hovedpunkterne fra tryghedsvandringen:
 • Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker! Selvom I har oparbejdet et godt nabohjælp-system med de nærmeste naboer, anbefales det stadig, at man som grundejer tilslutter sig Nabohjælp.dk. Det har blandt andet de fordele at ens netværk bliver større, og man får del i mange af de gode forslag og tiltag, som bliver pointeret via Nabohjælp.dk
 • Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
 • Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
 • DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande. DNA-mærkningssæt kan hentes ved Gentofte Politi, der har ansvar for vores område. DNA-mærkningen vil være unik for jeres husstand.
 • Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området.
 • Tilbyd ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud.
 • Ind-/udsyn til ejendommen. Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse. Deklarationen siger, at hækkene ikke må være højere end 180 cm, men anbefalingen set ud fra et forbyggende perspektiv er at klip hækkene ned til en højde på 160 cm, så man naturligt kan se over dem , når man går forbi huset.
 • Tidsindstillelige tænd/sluk ure. De skal indstilles, så de følger den rytme, som I normalt har, når I er hjemme.
Ud over ovenstående, som er møntet på den enkelte grundejer, blev der i forbindelse med vores fælles områder anbefalet at opsætte flere bomme på vores stier  for at nedsætte muligheden for hurtig til-/afgang med køretøjer.

Konsulenten vil udarbejde en rapport om observationer ved tryghedsvandringen. Den bliver sendt til deltagerne og vil blive lagt på hjemmesiden sammen med rapporterne fra de tilsvarende rundture sidste år.

Nabohjælp
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Som tidligere nævnt giver systemet med jævne mellemrum gode tips om, hvordan man kan bekæmpe indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Flere end hver tredje husstand i vores område har allerede gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
 
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både hos jer selv og hos jeres naboer.

18. maj 2018

Venlig reminder - Forbedring af endnu en sti

Vi minder om, at vi, onsdag d. 23. maj kl. 19.00, skal i gang med fornyelsen af næste sti i vores område - se nedenstående. Vi mangler stadigvæk et par hænder, så vi håber at få et par tilmeldinger mere.

12. maj 2018

Med indbrudstyvens øjne ...

Som tidligere meddelt holder vi den næste tryghedsvandring på torsdag, 17. maj, jf. indbydelsen nedenfor. Som følge af afbud er der tre ledige pladser til arrangementet, så hvis du har fået mulighed for og har lyst til at deltage, så send venligst en mail herom snarest til kasserer@kollekolleparken.dk med oplysning om dit navn, din adresse og dit mobil-nummer.
 
Med denne mail vil vi også gerne orientere andre medlemmer om, hvorfor omkring 12 mennesker går rundt i kvarteret på torsdag og kigger ind mod husene.

Tidligere nyheder

 

Opdateret 1. november 2018