Nyttige links

Vi har her samlet en række links, som kan have interesse for foreningens medlemmer. Du er meget velkommen til at komme med forslag til links, som kan være til gavn og glæde for andre medlemmer.

 

Området

Køb og salg af bolig - Hjemmeside med bl.a. boligannoncer

Mæglere i området - Hjemmeside med mæglerstatistik

Hegnsloven - Retsinformation

Oversvømmelseskort - Miljøstyrelsen

Gadelys Interne veje - Fejlmelding

Kort over grundejerforeningen - Kollekolleparken

Teknisk kort over kommunen - Kort med matrikelnumre

Google Maps - Kort over området

Flood maps - NASA kort over hvad der sker, hvis vandstanden stiger

Geodatastyrelsen - Gamle kort

LER|Ledningsejerregistret - Undgå graveskader - Søg ledningsoplysninger

 

Sikring

Politi - Her henvender du dig

Hjælp politiet - SMS tjeneste vedrørende indbrud

Det Kriminalpræventive råd - Råd til sikring af hjemmets værdier

Indbrudssikring - Stop indbrud

Tyverisikring - Tyverisikring af skydedør

Nabohjælp - Hvordan hjælper vi hinanden og holder tyvene væk?

Politiets statistik - Oversigt over kriminalitet i forskellige områder

Furesø Kommune - Fælles indsats mod indbrud

Bo Trygt - Forebyggelse af indbrud

Tryghedsvandring 1 med konsulent 26. april 2017

Tryghedsvandring 2 med konsulent 17. maj 2017

Tryghedsvandring 3 med konsulent 17. maj 2018

 

Kommunen

Furesø Kommune - Borgerservice

Furesø Kommune - Politikker og planer

Furesø Kommune - Henvendelser om problemer på veje og fortove

Haveaffald - Aftale med kommunen om afhentning

Storskrald - Aftale med kommunen om afhentning

 

Ejendomme og energi

PostNord - PostNords vejledning om placering m.m.

Ejendomsdata, BBR, vurdering m.m - Ejendomsdata

Ejendomsvurderinger - Skat

Bygningsreglementet - Energistyrelsen

Energistyrelsen - Standardværdikatalog for energibesparelser

Energitjenesten - VedvarendeEnergi

Bolius - Real Dania

Naturgas - HMN

Byggesagsarkiv - Furesø Kommune

Ejendomsdata - Ministeriet for by, bolig og landdistrikter

Tinglysning - Digital tinglysning

Brændeovne - Furesø Kommune, krav til brændeovne

Radon - Bolius, Radon i boligen

Radon - Sundhedsstyrelsen, Radon i boliger

Johan Christensen og Søn huse - Facebook gruppe

tjekditnet.dk - Tjek hastigheden af dit internet og se muligheder