Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

12. maj 2017

Så kom der grus på stien til Hareskoven

Ved en fælles indsats onsdag aften blev der lagt et nyt, robust lag grus ud på hele stien fra Gartnerkrogen til Hareskoven. Det blev gjort efter den ”opskrift”, vi benyttede sidste år på den lange sti, der løber mellem Tornekrogen og Kollekollevej. Belægningen har vist sig at være robust, pæn og godt drænet for både gående, barnevogne og cyklende.

Arbejdet blev udført af godt 10 frivillige medlemmer, der mødte med trillebøre, skovle og river. Arbejdet tog en god times tid (plus hyggesnak bagefter). Bestyrelsen overvejer flere lignende indsatser – på stier eller andre opgaver. Vi sparer på Foreningens penge, og det er hyggeligt.​PS: Skovene er særligt smukke lige nu med træernes væld af nye, lysegrønne blade.

5. maj 2017

Loppemarked i weekenden er aflyst

Vi må desværre aflyse weekendens loppemarked, da tilslutningen ikke er til det. Det er selvfølgelig ærgerligt, og vi må til næste år kigge lidt dybere ind i behovet og hvad der skal til for at lykkedes med et sådan arrangement.

Samtidig en opfordring til at bruge foreningens Facebook side til at handle lopper - en hurtig og effektiv vej til at dele/handle med andre medlemmer.

21. april 2017

Tilbud om tryghed

Der er to ledige pladser på hver af de to rundgange, som vi annoncerede for et par uger siden, jf. nedenstående. Enten 26. april kl. 17:00 eller 9. maj kl. 18:00. Hver af rundgangene tager en times tid. Tilmelding venligst snarest til den nævnte kontakt.
 
Med denne mail gør vi også opmærksom på, at en gruppe medlemmer vil gå samlet rundt i området og kigge nysgerrigt ind over hækken og vurdere mulighederne for at lave et indbrud uden at blive opdaget … Dette skrevet for at modvirke undren og utryghed.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Furesø Kommune og Nordsjællands Politi har taget forskellige initiativer, der skal nedbringe antallet af indbrud og indbrudsforsøg i vores område. Kommunen tilbyder i den forbindelse såkaldte ”tryghedsvandringer”, hvor borgere i et område kan få indblik i, hvordan de lokale forhold ser ud – set med en indbrudstyvs øjne.

Mere konkret foregår det ved, at en gruppe på op til 10 borgere går rundt i et område med en rådgiver, der ved, hvad der skal kigges efter. Rundturen tager en times tid. Rådgiveren udpeger relevante gode og mindre gode ting, han kommenterer disse, og han tager fotos, som illustrerer pointerne. Grundejerforeningen får rapport og fotos og vil formidle materialet til medlemmerne.

Grundejerforeningen har aftalt to rundgange i vores område:
 • Onsdag 26. april 2017, kl. 17:00, Gartnerkrogen, Ll. Værløsevej, Brådervej, mødested ved indkørslen til Gartnerkrogen
 • Tirsdag 9. maj, kl. 18:00, Skolekrogen, mødested på legepladsen på det store fællesareal midt i bebyggelsen (indgang mellem Skolekrogen 93 og 95)
Hvis du vil med på en af rundgangene, bedes du sende en mail til bestyrelsesmedlem Henning Rostung, e-mail kasserer@kollekolleparken.dk. I mailen bedes du oplyse
 • navn
 • adresse
 • mobil-nummer
 • dit valg mellem de to rundgange
Tilmeldingerne registreres i rækkefølge for modtagelsen, og deltagelse er baseret på ”først til mølle”-princippet. Ved større tilslutning registreres de interesserede på en venteliste. Hvis afbud bliver aktuelt, bedes dette straks meddelt via e-mail, så en anden kan benytte pladsen.

Vi håber, at der er interesse blandt medlemmerne for dette konkrete initiativ til forebyggelse af indbrud.

Hvis du vil sætte dig ind i problemstillingen om indbrud og muligheder for sikring mod disse, har Grundejerforeningens hjemmeside en række nyttige links: http://www.kollekolleparken.dk/links.html.

17. april 2017

Loppemarked 6. maj 2017

Vi afholder loppemarked lørdag d. 6. maj 2017 fra kl. 10-14, se vedhæftede invitation.

8. april 2017

Med indbrudstyvens øjne …

Furesø Kommune og Nordsjællands Politi har taget forskellige initiativer, der skal nedbringe antallet af indbrud og indbrudsforsøg i vores område. Kommunen tilbyder i den forbindelse såkaldte ”tryghedsvandringer”, hvor borgere i et område kan få indblik i, hvordan de lokale forhold ser ud – set med en indbrudstyvs øjne.

Mere konkret foregår det ved, at en gruppe på op til 10 borgere går rundt i et område med en rådgiver, der ved, hvad der skal kigges efter. Rundturen tager en times tid. Rådgiveren udpeger relevante gode og mindre gode ting, han kommenterer disse, og han tager fotos, som illustrerer pointerne. Grundejerforeningen får rapport og fotos og vil formidle materialet til medlemmerne.

Grundejerforeningen har aftalt to rundgange i vores område:
 • Onsdag 26. april 2017, kl. 17:00, Gartnerkrogen, Ll. Værløsevej, Brådervej, mødested ved indkørslen til Gartnerkrogen
 • Tirsdag 9. maj, kl. 18:00, Skolekrogen, mødested på legepladsen på det store fællesareal midt i bebyggelsen (indgang mellem Skolekrogen 93 og 95)
Hvis du vil med på en af rundgangene, bedes du sende en mail til bestyrelsesmedlem Henning Rostung, e-mail kasserer@kollekolleparken.dk. I mailen bedes du oplyse
 • navn
 • adresse
 • mobil-nummer
 • dit valg mellem de to rundgange
Tilmeldingerne registreres i rækkefølge for modtagelsen, og deltagelse er baseret på ”først til mølle”-princippet. Ved større tilslutning registreres de interesserede på en venteliste. Hvis afbud bliver aktuelt, bedes dette straks meddelt via e-mail, så en anden kan benytte pladsen.

Vi håber, at der er interesse blandt medlemmerne for dette konkrete initiativ til forebyggelse af indbrud.

Hvis du vil sætte dig ind i problemstillingen om indbrud og muligheder for sikring mod disse, har Grundejerforeningens hjemmeside en række nyttige links: http://www.kollekolleparken.dk/links.html.

30. marts 2017

Hold tyvene væk

Indbrud og indbrudsforsøg er desværre et emne, der fortsat er relevant. Denne mail udsendes til Grundejerforeningens medlemmer nu, fordi politiet oplyser, at Påsken er en af højsæsonerne for indbrudstyvene.

Sidste år blev mere end 30.000 danske hjem ramt af indbrud. Men en ny rapport fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd kommer med konkrete råd til hvad man kan gøre, for ikke at blive en del af statistikken. Læs om rapporten her: https://www.trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/saadan-bekaemper-vi-mest-effektivt-indbrud. Her kan du også downloade den samlede rapport – nyttig læsning.

Eller læs Berlingske Tidendes omtale af rapporten nedenfor.

Se også Grundejerforeningens hjemmeside, der har nyttige links til forskellige hjemmesider om sikring mod indbrud: http://www.kollekolleparken.dk/links.html

Ny rapport om indbrud: Fem råd, der holder tyven ude

Selvom antallet af indbrud er indbrud i beboelse er faldet med næsten en tredjedel over de sidste fem år, frygter rekordmange stadig at få ubudne gæster i deres gemakker. Ikke færre end hver fjerde dansker deler denne frygt. En frygt, der for mere end 30.000 mennesker blev til virkelighed i 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Men hvis man ikke ønsker at ende i statistikken eller at få sit hjem endevendt at tyve, er der faktisk en række ting man kan gøre. Det viser en ny rapport fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd (DKR), der både kommer med gode råd til hvad den enkelte husejer kan gøre, hvad vi kan gøre i fællesskab og hvad der kan gøres på nationalt plan.

For den enkelte handler det først om fremmest om at beskytte sin bolig fra tyven, viser rapporten, der samler den nyeste viden på området. Når man forstærker døre, vinduer, låse og mure, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg, noget der under ét samlet hele kaldes ’skalsikring’, så er man allerede godt på vej mod at holde tyven ude. Dernæst anbefaler DKR og TrygFonden, at man skal låse sine redskaber inde, så de ikke kan bruges af tyve til at begå indbrud.

Desuden kan det hjælpe, hvis man forsøger at ’snyde tyven’, står der i rapporten. Det kan fx gøres ved at lade radioen spille eller lyset være tændt, selvom man ikke er hjemme. Man skal samtidig sikre sig, at værdifulde ting ikke kan ses udefra.

Derudover anbefaler rapporten, at man hjælper sine naboer. Systematisk nabohjælp kan afværge hvert femte indbrud, skriver DKR og TrygFonden, og foreslår at man fx hjælper naboen, så det ser ud som om, de er hjemme, selv når de er ude. Det kan man gøre ved at parkere sin bil eller cykel foran deres hus, tømme deres postkasse eller lægger deres dørmåtte på plads, hvis den er blevet flyttet efter trappevask eller snerydning.

Det hjælper dog også, hvis vi er aktive i miljøet omkring os, fortæller rapporten. Hvis området summer af liv og man samtidig indretter sig, så der ikke er høje hække til at skærme eller dårlig belysning for tyven til at gemme sig i, bliver den naturlige naboovervågning et stærkt værn mod indbrud.

TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd anbefaler ligeså, at man afskærer tyvenes mulighed for at tjene penge, ved at være opmærksomme på hæleri. Hvis man kun køber eksempelvis brugte varer gennem elektroniske betalingsløsning eller med NemID, bliver det sværere for tyvene at videresælge deres stjålne varer uden at efterlade sig et spor.

Kilde: Berlingske Tidende 6. marts 2017.

5 RÅD TIL DEN ENKELTE GRUNDEJER
 • Vi kan beskytte vores bolig. Det indebærer, at vi forstærker hjemmets døre, vinduer, låse, mure, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg. Det hedder skalsikring. Vi kan overveje at supplere skalsikringen med automatisk lys, kameraer, tyverimærkning og alarmer.
 • Vi kan gøre det svært for tyven. Når vi beskytter boligen, gør vi også arbejdet sværere for tyven. Der kan være flere praktiske ting: Låser vi vores redskaber inde, kan de ikke bruges til et indbrudsforsøg, og sørger vi for at sikre frit indsyn til vores bolig, kan tyven ikke skjule sig.
 • Vi kan snyde tyven. Ved hjælp af enkle tricks som at lade radioen og lys være tændt, sørge for lidt legetøj eller vasketøj udenfor, sikre at værdifulde ting ikke ses udefra, kan vi holde tyven på afstand, når vi ikke er hjemme.
 • Vi kan indgå i systematisk nabohjælp.
 • Vi kan hjælpe naboen med ’at være hjemme’. Nabohjælp indebærer, at vi sørger for at skabe ’liv’ omkring boligen for hinanden, når vi er væk. Det kan vi gøre ved at tømme postkassen, fylde skraldespanden, stille vores bil/cykel foran huset, rydde sne osv.

22. marts 2017

Nyt grus på stien ved Gartnerkrogen

Foråret er nær, og i den forbindelse er det tid til gå videre med fornyelsen af vores stier. Sidste år gjaldt det den lange sti mellem Tornekrogen og Kollekollevej, som fik nyt grus ved to gange fællesarbejde med god deltagelse fra 10-15 medlemmer. Herefter har Gartnerkrogen højest prioritet.

Onsdag 10 maj kl. 19.00 tager vi fat på den sti, som forbinder Gartnerkrogen med skoven. Ligesom de sidste gange sørger Grundejerforeningen for at bestille grus, stamper og drikkevarer. Det eneste, vi mangler, er tilsagn fra 7-8 medlemmer, som vil hjælpe til i halvanden times tid. Medbring trillebør, skovl og gerne rive. Vi mødes i bunden af Gartnerkrogen ved nr 34.

Har du tid og lyst til at hjælpe, så skriv nu til Mads Emil, formand@kollekolleparken.dk, og sæt aftalen ind i kalenderen.

Senere på året håber vi, der er penge til at lægge grus på flere stier, der trænger.

22. marts 2017

Mountain-bikere får ny rute uden om vores område

Som tidligere oplyst (senest i mail 30. november 2016) er bestyrelsen i en god dialog med både Naturstyrelsen (NS) og de tre lokale Mountain Bike-grupper med henblik på at få MTB-trafikken ledt uden om vores område. I efteråret drøftede vi to løsningsforslag, rettet til NS, der har ansvaret for skovene. Enten ved at forlænge det nuværende spor og lægge dette inde på det smalle areal mellem Skolekrogen og motorvejen eller – endnu bedre – ved at flytte sporene over på den østlige side af Frederiksborgvej, det vil sige på Kollekolles side af denne.

Der er sket meget hen over vinteren, og vi er glade for at kunne fortælle, at NS og MTB-grupperne er enige i, at det er uhensigtsmæssigt, at MTB-trafikken går gennem stierne i Grundejerforeningens område. MTB-grupperne har arbejdet ganske hårdt på at få sporene flyttet over på den østlige side af Frederiksborgvej, som I kan se af vedhæftede kort. De nye spor forventes at åbne i maj-juni. MTB grupperne er meget tilfredse med løsningen, og det er vi bestemt også.

Det betyder, at vi nu aktivt kan gå i dialog med NS for at få slettet MTB-sporene i Nørreskoven (ikke gå-stierne) og samtidig finde en ordentlig måde at få retableret græs og dige ved tyrestenen, så det for gående stadig vil være attraktivt at tage en tur i skoven.

MTB-gruppernes erfaring er, at det tager lidt tid, før alle kender de nye ruter. Der vil derfor nok være en overgangsperiode, hvor vi stadig vil opleve MTB-ryttere på vores arealer, men dette skulle gerne være for nedafgående over sommeren og derefter være meget begrænset.

Vi håber, I vil tage vel imod dette initiativ og støtte op om det retableringsarbejde, der skal laves. Mere information følger, når de konkrete planer er lavet sammen med NS.

Nuværende MTB spor:
Nuværende MTB spor

Nye MTB spor, sommer 2017:
Nye MTB spor, sommer 2017

7. marts 2017

Støjmøde i Grundejerforeningen Kollekolleparken 28/2-2017

Mødet blev afholdt i lokale 4 i Satellitten (Værløse Bibliotek). Til stede var 17 medlemmer, heraf fire fra bestyrelsen.
Nuværende status
Bestyrelsen orienterede om det hidtidige og igangværende arbejde med reducering af støj i grundejerforeningens område og om statusmelding fra Furesø Kommune.

Status er, at der pt. ikke er afsat nogen midler til støjbekæmpelse i området, hverken vedrørende motorvejen eller på Kollekollevej. Der har tidligere været afsat midler i kommunens budget, men disse blev anvendt andetsteds. Bestyrelsen er i løbende dialog med kommunen mhp. at få afdækket hvilke mulige løsninger, som vil være så politisk attraktive, at de har en god chance for at blive gennemført. Furesø er en af få kommuner, som har en Støjbekæmpelsesplan med dertil afsatte midler. Dog er der ikke udsigt til, at midlerne vil blive anvendt i vores område, da omkostningerne ikke står mål med effekten, politisk set. Bestyrelsen fortsætter den gode dialog med kommunen og vil til stadighed arbejde konstruktivt for at få tilført midler til vores område. Men bestyrelsen er også enige om, at hvis der skal komme en løsning i området, bliver foreningen nødt til selv at engagere sig i arbejdet. Derfor fremlagde bestyrelsen nedenstående plan for en aktiv indsats for at få reduceret støjen i området.

Fremtidsperspektiv
Foreningens arbejde for at reducere støj fra omkringliggende veje og motorvejen vil være langsigtet, struktureret og konstruktivt. Det vil være nødvendigt at tænke i alternative løsninger, både finansielt og fagteknisk. Det vil kræve, at flere medlemmer involverer sig i arbejdet ud over de hænder, der var i vejret allerede ved mødet. Vi har især brug for folk, som gerne vil gøre en indsats for den fælles forbedring for alle beboere.
Der oprettes to arbejdsgrupper, som har fokus på henholdsvis motorvejen og Kollekollevej. Begge grupper koordinerer deres indsats med bestyrelsens projektansvarlige efter nærmere fastsatte aftaler.
Det vil være en styrke, men bestemt ikke et krav, hvis man har kendskab eller erfaring inden for den kommunale/statslige sektor (sagsbehandling), fagteknisk indsigt (ingeniør eller lign.), har arbejdet med kommunikation, eller har erfaring med fondsansøgninger og budgetstyring.
Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at byde ind med deres kompetencer for at tilsikre, at arbejdet kan gennemføres.
Såfremt man har en særlig faglighed, som kan være til gavn for projektet, men ikke umiddelbart kan indgå i projektgruppen, kan man også give tilsagn om, at projektgrupperne må kontakt medlemmet med spørgsmål og for at søge inspiration.

Hvad skal der til?
Vi har brug for, at du melder dig til dette arbejde og dermed bidrager aktivt til at få reduceret støjgenerne i vores område. Du kan tilmelde dig via info@kollekolleparken.dk. Hvis du måtte være i tvivl om arbejdets omfang eller andet, er du meget velkommen til at skrive til Nicklas (nicklasbjaaland@gmail.com) eller Mads Emil (mekragh@gmail.com).

Bilag:

9. februar 2017

Indbydelse til møde om trafikstøj

Bestyrelsen indbyder hermed alle interesserede medlemmer til et informations- og dialogmøde om begrænsning af trafikstøjen i vores område, såvel fra motorvejen som fra Kollekollevej. Mødet holdes
 
tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:30, i Satellitten, Bymidten, lokale 4.
 
På mødet vil vi dele information og diskutere tilgang og metoder til at sætte støjgenerne i Værløse højere på politikernes og forvaltningens dagsorden hos både kommunen og staten. Erfaringer, viden og gode ideer vil være velkomne. Ting sker ikke af sig selv, og derfor er der også behov for at se på, hvilke ressourcer, vi har at arbejde med. Derfor må I også gerne tænke over, hvordan I kan bidrage til at gøre noget ved problemerne.
 
Vi opfordrer til en god og konstruktiv drøftelse af, hvordan vi kan komme videre. Bestyrelsen vil fremlægge et forslag til rammer og form på arbejdet.
 
Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til mødet. Vi henleder opmærksomheden på, at Kommunens møde om indbrudssikring (som annonceret i januar) holdes tidligere den pågældende aften, nemlig kl. 17:00-19:00 i Galaksen, der ligger ved siden af Satellitten.

31. januar 2017

Fastelavn søndag d. 26/2

Grundejerforeningen Kollekolleparken inviterer til fastelavnsfest søndag d. 26/2-2017 kl. 14 på den store legeplads. Se vedhæftede invitation for flere oplysninger.

26. januar 2017

Ekstra pæle ved chikanerne

Som nævnt tidligere har vi fået mange positive tilkendegivelser om de tre fartdæmpende chikaner på Skolekrogen og Tornekrogen. Tak for det. Vi har delt essensen af tilbagemeldingerne med Kommunen.
Der er gennem de seneste uger kommet flere observationer af bilister, der kører ind på parkeringsbanen og fortovet. Det er rigtig ærgerligt, men en kendsgerning. Vi håber virkelig, at det kun er gæster og ikke nogle af beboerne i området, der har svært ved at indrette sig efter forholdene. Vi bor i et område, hvor der færdes mange børn og desuden cyklister i alle aldre. Derfor skal alle selvfølgelig køre med forsigtighed.
Kommunen har nu sat en ny refleks-pæl op i stedet for den, der blev torpederet før jul og de har sat nye ekstra steler i vejsiderne, som forhindrer den farlige kørsel på fortovet i svinget ved F 24 på det sydlige stykke af Skolekrogen.
Vi har fået oplyst, at Kommunen snart sætter flere ekstra steler op også ved de to chikaner på Tornekrogen.

25. januar 2017

Forebyggelse af indbrud

Furesø Kommune holder et borgermøde om indbrudsforebyggelse, hvor man kan få viden og input til, hvordan man kan sikre sit hjem mod indbrud. Mødet holdes tirsdag 28. februar kl. 17-19 i Galaksen i Bymidten. Det nærmere program fremgår af den plakat, der er lavet om mødet.
 
Arrangementet er gratis. Man tilmelder sig via mail til indbrud@furesoe.dk.
 
Grundejerforeningen anerkender den kedelige baggrund for initiativet, men er ikke involveret i mødets tilrettelæggelse. Repræsentanter fra bestyrelsen har tilmeldt sig mødet.

19. december 2016

Nye chikaner dæmper farten

Så fik vi etableret de tre sæt chikaner på Skolekrogens sydlige del og på Tornekrogen. Plus tydelige striber om chikanerne. Et mangeårigt stort ønske er opfyldt – til gavn for sikkerheden.
Det første indtryk er, at de virker efter hensigten. Bilisterne kører langsommere, og chikanerne minder os hele tiden om at køre forsigtigt i området, hvor der jo færdes mange børn og cyklister. Bestyrelsen overvejer derfor, om andre lignende tiltag kan være hensigtsmæssige, f.eks. chikaner på Gartnerkrogen og den nordlige del af Skolekrogen.
Vi har også fået malet tydelige striber på Skolekrogens nordlige del. Det vil forhåbentlig nedbringe faren ved, at de to 90 graders sving ”rundes” for hurtigt.
Der blev desværre i de første dage observeret et par tilfælde, hvor meget ivrige bilister har kørt ind på parkeringsarealet og op over fortovet for at undgå at tage farten af ved chikanerne. Det er naturligvis både farligt og skrup-ulovligt. Hvis dette observeres yderligere, hører bestyrelsen gerne om det. Benyt mail-adressen info@kollekolleparken.dk.
Tak for de mange positive tilkendegivelser – mundtligt, via e-mail og på Foreningens Facebook-side – om den forbedrede sikkerhed i vores område. Dem har vi delt med Kommunens By & Miljø-afdeling, som har stået for etableringen.

Vi ønsker Foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nyt år.

4. december 2016

Hurtige nyheder med e-mail

Digital kommunikation benyttes mere og mere i alle sammenhænge – både arbejdsmæssigt, privat og i forhold til offentlige myndigheder. Grundejerforeningen har tidligere omdelt trykte rundskrivelser med jævne mellemrum, men fremover vil kommunikation fra Foreningen primært foregå ved hjælp af e-mail og Foreningens hjemmeside. Papirudgaven af Kollekolle Nyt vil kun blive omdelt i forbindelse med generalforsamlinger (jf. vedtægternes §§ 7 og 14).

Foreningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk indeholder mange praktiske og interessante oplysninger, og der er en række nyttige links til andre sider. På hjemmesiden findes også de e-mails, der er sendt ud fra Grundejerforeningen.

Du modtager nærværende e-mail, fordi din mail-adresse er oplyst til Grundejerforeningens register. Det samme har 85% af Foreningens 245 medlemmer gjort. Mange medlemmer benytter sig af muligheden for at have to mail-adresser på udsendelseslisten, og det er I også velkomne til at gøre. Registrering sker nemmest via hjemmesiden, men man kan også kontakte bestyrelsen via e-mail til info@kollekolleparken.dk. Husk ved registreringen at meddele navn og adresse. Mail-adresserne udleveres ikke til udenforstående.

Håndsrækning til naboen
Nogle af Foreningens medlemmer benytter ikke e-mail jævnligt (eller måske slet ikke). I den trykte rundskrivelse, der omdeles til alle medlemmer i disse dage, nævner vi to muligheder for de pågældende medlemmer. Dels kan de eventuelt – og om muligt – holde øje med hjemmesidens nyhedssektion med jævne mellemrum. Dels kan de aftale med en flink nabo, at denne printer Grundejerforeningens nyhedsmails og lægger dem i postkassen.

Vi håber, at e-mail-brugerne blandt medlemmerne vil tage positivt imod en henvendelse om nabohjælp på dette punkt.

Facebook
Grundejerforeningen er også på Facebook og har en lukket gruppe for Foreningens medlemmer: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/?fref=ts.
Facebook benyttes i stigende omfang ved kommunikation fra medlem til medlem (idet kommunikation til og fra bestyrelsen foregår via e-mail eller personligt). Tilmelding sker via FB-systemet (”+Tilføj”).

30. november 2016

Mountain-bikere får måske ny rute uden om vores område

Der arbejdes på at etablere en ny rute for de mange mountain-bikere, der desværre nogle gange suser gennem vores område. En cykelrute langs motorvejen kan være løsningen.

Baggrunden for bestyrelsens initiativ er de gener og konflikter, som flere af Grundejerforeningen medlemmer har oplevet gennem de senere år. Mountain-bikernes rute går ud af skoven og slutter i Hundeskoven ved Tyrestensarealet. Men med god fart og ofte højt humør i MTB-grupperne sker det jævnligt, at de fortsætter for fuldt tryk over Tyrestensarealet, gennem bommen, ud på Skolekrogen og derefter sydpå ad denne. Nogle gange kører de i stedet videre ad stien ind mod det store fællesareal og videre sydpå ad den gangsti, der løber langs Skolekrogen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at de fleste kører ordentligt, ser sig for og tager hensyn til gående, til andre cyklende og til biler. Men der er desværre også nogle af mountain-bikerne, der kører hensynsløst og farligt. Bestyrelsen er derfor gået i konstruktiv dialog med Naturstyrelsen, der står for driften af Nørreskov, og med "Sporgrupperne" i Farum. Det er frivillige, der laver nye MTB-spor og vedligeholder de eksisterende. Alle parter erkender, at situationen ikke er ønskelig, og er interesserede i at finde en god løsning på problemet.

Der arbejdes på to mulige løsninger. Enten en forlængelse af det nuværende spor gennem Nørreskov langs motorvejen til F24-tanken. Eller i stedet en forlængelse af sporet på østsiden af Frederiksborgvej. Begge muligheder giver et længere og mere spændende MTB-spor og fjerner samtidig den farlige kørsel gennem Kollekolleparken.

Bestyrelsen er derfor positivt indstillet på at bidrage til begge løsninger på passende vis. Det er realistisk at håbe på en afklaring til foråret.

25. november 2016

Kontingent betales primo december

Grundejerforeningen Kollekolleparken besluttede på sin ordinære generalforsamling 25. oktober 2016, at kontingentet for foreningsåret 2016-17 udgør 600 kr. Kontingentet opkræves i november til betaling primo december 2016.
 
Langt de fleste medlemmer har tilmeldt den årlige betaling af kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen.
 
Man kan også vælge at få et Elektronisk Indbetalingskort sendt til ens netbank. Betalingen sker i så fald ved godkendelse i netbanken.
 
Enkelte medlemmer har på nuværende tidspunkt ikke tilmeldt sig en af de to nævnte digitale betalingsformer i relation til kontingentet og får derfor tilsendt et indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge for betaling på et postkontor, i en bank eller via netbank. Disse medlemmer opfordres til at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere, og betalingen sker rettidigt.
 
Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet:  
 • PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken.
 • Debitorgruppenr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen.
 • Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer (tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.
Betaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen.
 
Regler om kontingentet: Medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt for beboerne i Kollekolleparkens område, jf. deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området. Foreningens generalforsamling har kompetencen til at fastsætte kontingentet, og bestyrelsen skal opkræve dette i henhold til vedtægternes §§ 3 og 4. I forbindelse med køb eller salg af en ejendom bedes vedtægternes §§ 5 b-d venligst iagttaget. Vedtægterne findes på Foreningens hjemmeside.

17. november 2016

Lavere fart på Skolekrogen og Tornekrogen

Kommunen etablerer snart trafik-chikaner tre steder på vores veje. Formålet er at tvinge bilernes hastighed ned af hensyn til navnlig børnene, men også alle andre i området. Etableringen er planlagt til uge 48 (ugen der begynder 28. november).
 
Baggrunden er Grundejerforeningens mangeårige ønske om fartdæmpende foranstaltninger i vores område. Målinger gennem årene har flere gange vist, at de fleste kører med en fornuftig hastighed – afstemt efter forholdene – men at for mange desværre kører alt for hurtigt. Der har været målinger af hastigheder op til 60-70 km/t, særligt morgen og aften, hvor man måske har travlt med at komme på arbejde eller til/fra børnehaven for enden af Tornekrogen.
 
Nogle af Foreningens medlemmer er kommet lidt op i årene, men der kommer glædeligvis mange nye til vores område – ofte med børn i forskellige aldre. Og vi skal passe på hinanden, hvor vi kan.
 
Hvor sættes chikanerne? Der hvor vi har ønsket det. Planlagt og afprøvet i samarbejde med Kommunens By- og Miljøafdeling for nogle uger siden. En chikane placeres ved Skolekrogens sydøstlige del (ved F24). Og to chikaner etableres på Tornekrogen, en på den østligste del (første) del af Tornekrogen og en på det lange lige stykke vej (midt på den lille bakke ved brandhanen).
 
Der males samtidig en dirigerende stribe på vejen, hvor Skolekrogen drejer i sin nordlige ende (ud mon Skovlinien), for der er der desværre jævnligt bilister, der har så travlt, at svinget rundes – til fare for andre kørende og gående.
 
Bag de konkrete placeringer af chikanerne ligger grundige overvejelser og erfaringer fra andre steder. Der er blandt andet taget hensyn til udrykningskøretøjer, store lastbiler (herunder renovation), udkørsel fra ejendommene, snerydning og oversigtsforhold. Eneste minuspunkt er, at man ikke kan køre lige så stærkt som tidligere på vores veje. Netop!
 
Tak for de mange tilkendegivelser fra medlemmerne i forbindelse med prøveopsætningerne, ved generalforsamlingen og ved direkte henvendelser. Langt de fleste har været stærkt positive. Nogle har beklaget, at det et nødvendigt skridt, men kun enkelte har udtrykt betænkeligheder. Tak for godt input, som vi har forsøgt at tage hensyn til i samarbejdet med vejingeniøren.

Kommunen har oplyst, at man har ansøgt politiet om tilladelse til at etablere en hastighedszone i området med anbefalet max. 40 km/t.
 
På denne video kan I se, hvordan chikanerne etableres: https://www.youtube.com/watch?v=SxGfSgoSJIM&feature=youtu.be
 
En vigtig milepæl for bedre sikkerhed er nær.
 
Kontakter i denne sag er Mads Emil Kragh og Henning Rostung.
Kontaktoplysninger: http://www.kollekolleparken.dk/bestyrelsen.html

5. november 2016

Generalforsamling afholdt

Den 25. oktober 2016 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under 'Generalforsamling' (link)

10. oktober 2016

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Kollekolleparken, Værløse (CVR-nr. 32 02 62 49) holder ordinær generalforsamling tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19:45 i Satellitten i Bymidten (lokale 4 i underetagen).

Dagsorden samt regnskab og budget fremgår af det netop omdelte Kollekolle Nyt.


Tidligere nyheder

 

Opdateret 12. maj 2017