Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

19. maj 2023

GF Legepladsudvalg

Går du med gode ideer og ønsker til, hvordan vores fælles legepladser skal se ud fremadrettet - så er det her opslag lige præcis til dig!
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil indstille til, at foreningen i de kommende år sætter penge af til trinvist at forny de to fælles legepladser. Hvorvidt vi skal holde fast i de eksisterende funktionaliteter med gynger og rutschebaner, eller der skal tænkes i andre baner, det er op til jer! Det vigtigste er, at vi fortsat har nogle legepladser, hvor områdets unger har lyst til at boltre sig :)

Kunne du have lyst til at få indflydelse på legeplads-fornyelsen, så er det nyetablerede legeplads-udvalg måske lige noget for dig! Og er du nysgerrig på at høre mere, kan du den 6. juni kl. 20 møde et par medlemmer fra grundejerforeningens bestyrelse ovre ved den store legeplads, hvor de vil fortælle og besvare spørgsmål (skulle du være forhindret, er du selvfølgelig også velkommen til at fange os på Facebook eller mailen).

Vi er ude efter iderige forældre eller bedsteforældre, der sammen med bestyrelsen vil være med til at lave en plan for legepladsernes fremtid - samt være med til at gennemføre den.
Mange forårshilsner fra Grundejerforeningens bestyrelse.

20. april 2023

Forårshilsen fra bestyrelsen

Vi håber, I alle nyder det fine vejr og kan komme lidt mere ud i haver og vores grønne områder. Her er lidt information omkring de aktiviteter, der fylder i den nærmeste fremtid i vores forening.

Renovering af sti ved Kollekollevej

Den 24. maj kl. 20 går vi i gang med at renovere stien – i løbet af vinteren har vi fået klippet bevoksning tilbage flere steder, så stierne kan blive rettet ud og gøres lidt bredere. Vi får brug for jeres hjælp i ca. 1½ time. Vi håber, at mange vil møde op med trillebør og skovl. Vi skal være 12-14 i alt, så vi hurtigt kan klare opgaven. Har du mulighed for at hjælpe, så svar blot retur på denne mail.

Fibernet

Kommunen har udliciteret opgaven med fibernet til Bornfiber, som er ved at etablere kablet rundt omkring i foreningen. Det foregår på veje og fortove i disse dage og uger. Vi har som forening ingen rolle i det projekt – dog vil vi bede jer alle om at holde øje med, om genetableringen af belægningen er i orden. Hvis ikke så tag nogle billeder og send til kommunen via linket nedenfor. Vi har været i kontakt med andre ejerforeninger rundt omkring, og desværre er erfaringen, at der en del steder er problemer med reetableringen. Kommunen har gjort deres hjemmearbejde og udstedt en udførlig grave/reetablerings-beskrivelse til firmaet. Vi kan hjælpe kommunen med billeder, hvor det er galt. Furesø Borgertip | Furesø Kommune (furesoe.dk)

De grønne områder

I løbet af de næste uge starter vi græsslåningen op på de grønne områder og ser ellers frem til, at de nye kirsebærtræer skal klippes for første gang efter endt blomstring.

8. marts 2023 [Fjernvarmegruppen]

Fjernvarme - evt. manglende brev

Tilsyneladende er det ikke alle, som har modtaget et brev fra Vestforbrændingen. Vi har derfor taget kontakt til Vestforbrændingen, og det viser sig, at de som ikke har modtaget et fysisk brev, gerne skulle have modtaget en e-mail. Hermed en opfordring til at kigge i sin mailboks. Obs. den kan være havnet i spamfilter.

Såfremt man ej heller har modtaget en mail fra Vestforbrændingen, kan man benytte nedenstående link, som er et udpluk fra korrespondance med Vestforbrændingen. Bemærk den opløftende status nederst i svaret.

Link: https://www.vestfor.dk/fjernvarme-tilbud

6. marts 2023 [Fjernvarmegruppen]

Status fjernvarme

Endelig sker der noget mht. fjernvarmen.

Mange I vores område har fået et personligt brev til husstanden, fra Vestforbrændingen, hvori der står, at husstanden tilbydes tilslutning til fjernvarme i løbet 2024. Der er allerede nu mulighed for at tilkendegive sin indstilling til dette tilbud.

Vores nuværende billede er, at alle på den nordlige side af Kollekollevej har fået et sådant brev, hvorimod de af jer, der bor på den sydlige del (Gartnerkrogen), ikke har fået brev men i stedet kan se på Vestforbrændings hjemmeside, at fjernvarmen forventes tilbudt til 2025.

FJG vil gerne opfordre alle, der har fået brev, til at tilkendegive hvorvidt, husstanden ønsker fjernvarme eller en anden form for opvarmning - vi skal over 50% tilslutning, førend projektet realiseres. Hermed opfordring til at takke ja til fjernvarme.

Når det er sagt, vil gruppen prøve at undersøge, om medlemmer på Gartnerkrogen kan komme med i 2024, eller der er en anlægsmæssig plan/hensyn, der umuliggør dette.

14. februar 2023

Fastelavn 19/2 kl. 14

I weekenden, søndag 19/2 kl.14, holdes der fastelavn for børn og barnlige sjæle ovre ved 'den store legeplads' :)
Der vil være tøndeslagning, slikposer til børnene og fastelavnsboller til alle!

Hvis I deltager, må I meget gerne sende en mail retur til os med, hvor mange børn og voksne (dog ikke, hvis I allerede har tilmeldt jer via Facebook). Så er vi sikre på ikke at løbe tør for de gode sager :)

S.U. inden fredag kl.12.

Fastelavnshilsen fra Aktivitetsudvalget.
image.png

2. februar 2023

Miljøkonsekvensvurdering (VVM) ved motorvejens udvidelse

Mange af jer har modtaget en personlig henvendelse fra vejdirektoratet hvori, der er oplyst, at miljøkonsekvensvurderingen i forbindelse med motorvejens udvidelse gennem Furesø kommune er startet. Denne forventes at løbe frem til 2024. Se vedhæftede.

Foreningens støjgruppe har haft et godt samarbejde med kommunen, og kommunen har lagt en troværdig linje gennem hele forløbet op til nu, hvor der arbejdes for en sammenhængende løsning for støjreduktion gennem hele kommunen - den kan sagtens bestå at forskellige tekniske løsninger som overdækning, støjvægge eller jordvolde.

Vi vil gerne opfordre til, at vi alle sender et høringssvar inden for fristen 26. januar til 6. marts via www.vejdirektoratet.dk/ring4farum

På foreningens vegne sender vi fra bestyrelsen naturligvis et svar, men vi har brug for jeres hjælp til at påvirke processen.

Da der er tale om et personligt svar fra jer, så er her tre pointer, som vi vil bede jer overveje at tage med i jeres svar. I kan frit omskrive eller bruge direkte efter temperament:
  • Ønske om en sammenhængende løsning for støjreduktion gennem hele kommunen
  • Ønske om en teknisk løsning for vores område der passer ind, eller med tiden kan bringes til at passe ind i den herlige natur, vi er omgivet af
  • Ønske om at vejdirektoratet proaktivt samarbejder med Furesø kommune om ovenstående
I er naturligvis velkomne til også at tilknytte en personlig fortælling og jeres personlige mærkesager - vi kunne alle godt have drømt om støjreduktionen allerede var på plads. I den forbindelse har kommunen over de sidste 2-3 år samlet sig politisk omkring problematikken og arbejder i fælles retning for at få støjen til at gå væk.

Slutteligt håber vi at se mange af jer til borgermøde:

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 19-21
Farum Arena

30. oktober 2022

Generalforsamling afholdt

Den 26. oktober 2022 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger. Følg  link

9. oktober 2022

Indbydelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Kollekolleparken afholder generalforsamling d. 26. oktober 2022. Indbydelsen samt regnskab og dagsorden kan vises ved at trykke på dette link.

20. september 2022

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet.
Der blev på generalforsamlingen accepteret et ekstraordinært underskud grundet investering i en hjertestarter til omkring 25 t.kr.
De grønne områder har dog ikke krævet så meget pleje som forventet - og vi kan derfor i år præsentere et overskud på ca. 5 t.kr. til trods for indkøb af hjertestarter.
Resterende poster følger budget og tidligere regnskaber.

Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 26. oktober 2022. Indbydelse og dagsorden følger senere.

14. september 2022 [Fjernvarmegruppen]

Nyt fra fjernvarmegruppen

Så er muligheden for at tilkendegive sin interesse til fjernvarme klar på Vestforbrændingens hjemmeside. Så Fjernvarmegruppen vil gerne opfordre alle til at gøre dette. 
Mvh. Fjernvarmegruppen
---

Muligheden for at tilkendegive sin interesse i fjernvarme er at finde på linket Kan jeg få fjernvarme? (vestfor.dk) (tryk Ctrl+klik), herefter skriver man sin adresse i feltet og kan herefter se, hvornår fjernvarme forventes tilbudt.

 

Ved at trykke på knappen ”ja tak hold mig opdateret” og udfylde det skema, der kommer frem, er det registreret på Vestforbrænding, at man er interesseret i fjernvarme, og man vil løbende modtage informationsmateriale.

 

Det fremgår af kommunens varmeplan at fjernvarme forventes tilbudt i Kollekolleparken senest 2025; men dette kan i lyset af de nuværende flaskehalse på såvel materialer som arbejdskraft godt risikere at skride lidt.

9. august 2022

Sommerfest 27/8

Så er der snart deadline for tilmelding til sommerfesten, så skynd jer at melde til - det plejer at være super hyggeligt!! ☀

Igen i år inviterer vi til sommerfest i grundejerforeningen!

Lørdag den 27. august fra kl. 16 mødes vi på det store grønne areal (den store legeplads).
Fra kl. ca. 17 er grillen klar.
Der vil være velkomstdrink og en fadøl, men ellers bedes I selv medbringe mad (vi tænder grillen) og drikkevarer til store og små (plus tallerkner mv.)🌸

Af hensyn til planlægning bedes I melde tilbage via e-mail eller Facebook.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen!

Sommerhilsen fra aktivitetsudvalget🌞

PS - meld gerne ind om i kan stille borde og stole til rådighed 🙂

Tidligere nyheder


 

Opdateret 19. maj 2023