Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

10. april 2024

Nyt gyngestativ og lidt mere fjernvarme

Vi håber, at I alle nyder forårets kommen.Nedenfor har I lidt opdateringer på tværs af grundejerforeningen.
Den store legeplads
Gyngestativet på den store legeplads har gjort det rigtig godt i mange år, men trænger nu til en udskiftning - det nye vil være på plads og klar til brug i primo Maj. I kan se et billede af det nye gyngestativ vedhæftet.

Gynestativ

Førend vi kan få det nye gyngestativ på plads, skal det gamle væk og pladsen gøres klar. Det kommer til at foregå lørdag den 20 April kl 14-16. Vi håber du/I har lyst til at komme og hjælpe - hvis du medbringer en spade og en trillebør, kommer vi langt. Bestyrelsen sørger for trailere, drikkevarer og naturligvis godt vejr. Hvis du har mulighed for at hjælpe lidt til, så må du meget gerne vende tilbage på denne mail.

Fjernvarme
Vi har i bestyrelsen fået etableret en god kommunikation med entreprenøren der står for nedgravningen af hovedforsynings-rørene i vores område - vi får fjernvarmen ind til Skolekrogen via området omkring skoleegen og til Tornekrogen via stien der forbinder Tornekrogen og Skovlinien. Gravearbejdet begynder i uge 15 på Skovlinien og vil nå frem til vores områder i ugerne efter. På hhv Skolekrogen og Tornekrogen vil fjernvarmen føres der hvor vi i dag har langtidsparkeringer eller lige deromkring. Derefter føres fjernvarmen ind via alle stikvejene. Som flere af jer har bemærket, skæres der både i asfalt og SF sten - det hele vil blive reetableret efterfølgende - inkl nye hele SF sten hvor de gamle er savet over.  

Vores hovedproblemstilling er stadig den samme. Vi mangler stadig klarhed over hvordan fjernvarmen kommer ind i vores huse på en god og ordentlig måde. Vi arbejder stadig med vestforbrændingen, for at finde frem til dem, der fra vestforbrændingens side har et mandat til at udvide abonnement løsning på de 15.000,- med et par løsninger tilpasset vores huse. Det er ikke nemt - og vi havner i de samme cirkler som fjernvarmegruppen har oplevet tilbage i tiden. Vi fortsætter, til der forhåbentlig er løsninger vi kan bruge til noget og som vi bliver glade for.

I bestyrelsen arbejder vi positivt med at lykkes med dette store projekt - alene ud fra det samfundsmæssige og miljømæssige langtidsperspektiv. Det er i sidste ende os alle som grundejere, der skal træffe valget. Vi vil gerne bruge denne lejlighed til at gentage vores appel - lad os alle dele de erfaringer vi får undervejs, eksempelvis i foreningens Facebookgruppe. Tak til de af jer der hjælper med at ride foran og prøve at skabe løsninger og positiv dialog.

13. marts 2024

Fjernvarme info

Kun relevant for de medlemmer der bor nord for Kollekollevej

Tak fordi I er så gode til at dele erfaringer og tage initiativer der gør os alle klogere på fjernvarmeprojektet i vores forening. Vi har i det vedhæftede dokument samlet essensen af diskussionerne og vidensopsamlingen på foreningens FB side til nu. Det er tiltænkt som en hjælp til os alle, omend vi godt ved, at temaet bestemt ikke er udtømt - vi kalder den version 1.0. Vi opdaterer til version 2.0 når vi er klogere - fortsæt meget gerne med at dele jeres erfaringer med areal gennemgange.

Kontakten til kommunen har ikke kastet ret meget konkret af sig - der henvises konsekvent til Vestforbrændingen. Der sker en udvikling på Vestforbrændingens hjemmeside hele tiden. Hold godt øje med den. Der er nyt om fjernvarme unit. Vi har efterspurgt et infomøde, hvor vi som kunder kunne komme i direkte kontakt med vestforbrændingen - vi afventer svar på den. Vi har foreslået onsdag 10. April - så sæt et lille kryds i kalenderen allerede nu.

Til gengæld er vi kommet i kontakt med entreprise lederen hos Per Aarsleff, og her bliver det straks mere konkret. Vi får fjernvarmen ind fra Skovlinien og derfra til Brådervej og Lille Værløsevej, via det grønne areal ved skoleegen og derfra til hhv Skolekrogen og Tornekrogen. Vi forventer at have en plan for gravearbejdet indenfor 2-3 uger. Med den plan i hånden håber vi at kunne skabe lidt mere klarhed over forstyrrelser i områderne samt en forventet tidsplan.

Vedhæftet fil: Fjernvarmeinfo 1.0

18. februar 2024

Fjernvarme - Hvem gør hvad

Relevant for medlemmer der ønsker at tilslutte sig fjernvarme - nord for Kollekollevej

Tak fordi I er gode til at dele jeres tidlige erfaringer med os alle på foreningen FB side - fortsæt endelig med det, så vi alle bliver klogere i en fart.

Projektopstarten og især informationsmødet på kommunen 1. februar har efterladt os alle med lidt flere spørgsmål end svar.

For alle, der forventer at modtage fjernvarme, vil der ganske snart være en areal-gennemgang, hvor det praktiske arbejde planlægges. Hensigten er, at vi som kommende kunder (abonnement) hos Vestforbrændingen underskriver på stedet. Problemstillingen er, at Vestforbrændingen ikke deltager på disse areal gennemgange, men har udbudt dette arbejde til underleverandører, der skal have en forretning ud af at få installationerne lavet.  

Fjernvarmegruppen
Da kommunen og Vestforbrændingen i foråret 2022 lancerede varmeplan 2030 nedsatte bestyrelsen en lokal fjernvarme gruppe i vores forening. Formålet var todelt - dels at lobby for, at fjernvarme udrulningen kunne starte i vores område, dels at øge interessen for fjernvarme i vores forening. Begge mål er opfyldt, omend processen for gruppen har været lidt udfordret da især kontakten og udmeldingerne fra Vestforbrændingen har været svingende. Bestyrelsen har sammen med fjernvarmegruppen vurderet, at gruppens formål er opfyldt og derfor nedlægges denne.
Mange tak til gruppens medlemmer: Niels Lønow, Michael Petersen, Pia Zülow, Daniel Frank, Kim Verne og Morten Sandholm m.fl. for indsatsen, det er meget værdsat. Vi er så heldige i foreningen at, flere af gruppens medlemmer besidder teknisk indsigt, og dermed kan bidrage med at øge vores forståelse af, hvordan tilslutningen kan/vil komme til at ske.
Al den viden og erfaringer vil blive delt med alle på foreningen FB side.

Bestyrelsen
Vi er i jævnlig kontakt med kommunen, for at sikre at denne er bekendt med de udfordringer, vi som modtagere af fjernvarme oplever.
Vi har kontakt med kommunens projektleder og de personer vi normalt kontakter i forvaltningen. Igennem mange år og flere projekter har vi haft held med den tilgang. Udrulning af fjernvarme i kommunen er et meget vigtigt projekt for kommunen, så dette følges tæt i forvaltning og politisk.
Helt konkret ønsker vi, kommunen handler på to områder :

 1) Sikre at vestforbrænding og dennes underleverandører bruger tid på at forstå vores huse og hvordan en teknisk installation kan tilpasses dertil. Der er ligheder i mange huse, men der er også betragtelige forskelle i husene imellem og hvordan disse er indrettet. Det er ikke attraktivt for nogle parter, at der ved areal gennemgang skal underskrives, hvad der for nogle kan opleves som et uoplyst og ufuldstændigt grundlag.

2) Projekt information - vi mangler oversigt over projektets faser - hvor og hvornår graves der hhv. hovedledninger og hvad betyder det for fremkommeligheden osv.

Så snart vi har noget konkret, deler vi det med jer.

Vi ønsker alle, at dette store projekt i vores forening bliver en succes, til trods for en lidt svær start. Vi kunne alle ønske os en mere inkluderende og informerende projektledelse fra hhv. kommunen og Vestforbrænding - det er et stort apparat med mange interessenter.

Bestyrelsen opfordrer alle til at bidrage med erfaringer - vi gør, hvad vi kan.
Når vi kommer lidt længere frem i forløbet, og vi har lidt flere erfaringer, påtænker vi at afholde et eller flere vidensdelingsmøder på fællesarealet.

8. februar 2024

Info om fjernvarme

Efter lang tids venten, kommer den næste fase i forhold til den praktiske tilslutning af fjernvarmen til at gå hurtigt. Næste trin vil være areal gennemgang i og omkring vores huse – vores billede er at gennemgangen af hele vores område vil foregå over de næste 5-6 uger.

Et par medlemmer og repræsentanter fra fjernvarmen gruppen har på eget initiativ mødtes med den entreprenør, der kommer til at stå for installation i vores område (abonnement løsningen).

Denne første erfaring ligger til grund for denne mail – vi anbefaler at, I gør jer tanker omkring hvordan I vil have installationerne i og omkring jeres huse. Det kan måske være det rigtige for nogle af jer at bede om lidt betænkningstid før I skriver under på løsningen præsenteret på areal gennemgangen.

Hvis du har valgt en abonnement løsning, kommer entreprenøren som udgangspunkt med en standardløsning som ikke er udviklet til vores huse og indretningen af disse. Fjernvarmgruppen tænker på nuværende tidspunkt, at der forhåbentlig kan udvikles et par modeller til vores type huse. Dette både af tekniske og æstetiske årsager.

Da areal gennemgangen starter meget snart, vil vi gerne opfordre jer alle til at dele jeres spørgsmål og erfaringer på foreningens FB side. Lad os dele med hinanden, så alle bliver klogere hurtigt og vi får installeret fjernvarme på en rigtig god måde i vores område.

1. februar 2024

Fastelavn i GF 11. februar

Hej alle!

Vi gentager succesen fra tidligere år, og holder igen i år FASTELAVN for børn og barnlige sjæle 🙂
Det finder sted søndag d. 11. februar kl.14 ovre på 'det store fællesareal'.

Der vil være tøndeslagning, slikposer til børnene og fastelavnsboller til alle!

Hvis I deltager, må I meget gerne svare retur på denne mail, hvor mange børn og voksne 🙂 Så er vi sikre på ikke at løbe tør for de gode sager 🙂
Har I allerede tilmeldt jer via opslag i Facebookgruppen, skal I ikke besvare denne mail.
S.U. senest 6/2.

Fastelavnshilsen fra Aktivitetsudvalget.
Fastelavn 2024

17. januar 2024

Nyhedsmail vedrørende fjernvarme

Vi forventer, at kommunikationen omkring fjernvarme i vores område konkretiseres i løbet af de næste måneder.
Her er to emner, I skal være opmærksomme på:

1) Kommunen planlægger et informationsmøde omkring fjernvarme i vores område torsdag 1. februar kl. 18-20. Invitation kommer via e-Boks.

2) Et par medlemmer har gjort os opmærksom på muligheden for at få tilskud til frakobling af gas. Se mere på dette link: https://evida.dk/frakobling/afkoblingsordning/ .

19. december 2023

E-mail fra Vestforbrænding

Fjernvarmegruppen er vi blevet bekendt med, at nogle medlemmer ikke har modtaget vedhæftede e-mail fra Vestforbrænding. Derfor videresender vi e-mailen, således at alle, der ønsker at skrive kontrakt med Vestforbrænding, kan benytte linket i e-mailen. Vores forståelse er stadig, at alle nord for Kollekollevej tilbydes fjernvarme i 2024 og Gartnerkrogen lige efter.

Vi vender tilbage, når vi ved mere om det praktiske arbejde.

mvh

Fjernvarmegruppen

28. oktober 2023

Generalforsamling afholdt

Den 25. oktober 2023 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger. Følg link

9. oktober 2023

Indbydelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Kollekolleparken afholder generalforsamling d. 25. oktober 2023. Indbydelsen samt regnskab og dagsorden kan vises ved at trykke på dette link.

23. september 2023

Venlig reminder - grusning ved Tyrestenen 24/9 kl. 15

Blot en venlig påmindelse om at vi gruser ved Tyrestenen søndag d. 24. september kl. 15. Vi har brug for hjælpende hænder, så mød op med trillebør og skovl - drikkevarer og det gode vejr har vi sørget for.

21. september 2023

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 25. oktober 2023. Indbydelse og dagsorden følger senere.

12. september 2023

Grus ved Tyrestenen - 24. sep kl. 15

Vi vil gerne renovere lidt flere af vores grusstier - denne gang ved tyrestensarealet.
Håber du har lyst til at hjælpe os 1-1,5 time søndag 24. september kl. 15. Vi mødes ved Skolekrogen 95.
Vi sørger som sædvanligt for rigtig godt vejr, grus, stamper og sodavand. Du skal blot møde op med trillebør og skovl.

2. september 2023

Grillaften 9. september - reminder

Så er det næste lørdag 9. september, at årets grillaften løber af stablen ovre på fællesarealet. Vi glæder os til at se jer, og kan både byde på godt vejr og nye pavilloner 🙂
Og lige en venlig reminder om, at I meget gerne må melde, hvor mange I kommer, enten her eller via mail (
info@kollekolleparken.dk).

Vi starter som sagt ca. kl 16 med lidt boldspil og grillen tændes omkring kl 17. Der vil være lidt at drikke til de voksne og noget sødt til de små.
Praktik: Medbring selv service, mad til grillen og tilbehør. Stole og borde forventer vi at have i et vist omfang - hold dog gerne øje med FB på dagen, hvor vi skriver, hvis der er brug for hjælp 🙂
Mvh
Aktivitetsudvalget

13. august 2023

Grillaften lørdag 9. september

Vi glæder os og håber at se mange af jer igen til vores grillaften på fællesarealet - kom og brug et par timer sammen med andre medlemmer fra området, det er rigtig hyggeligt for store og for små 🙂

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 9. september og meld gerne, hvor mange I kommer, enten ved at svare på denne mail eller på vores Facebook side. Vi starter ca. kl. 16 med lidt boldspil. Vi sørger for det gode vejr, pavilloner og at grillen tændes omkring kl. 17. Der vil være lidt at drikke til de voksne og noget sødt til de små.

Praktik: Medbring selv service, mad til grillen og tilbehør. Stole og borde forventer vi at have i et vist omfang - hold dog gerne øje med FB på dagen, hvor vi skriver, hvis der er brug for hjælp 🙂

P.S.: Vi beklager, at vi har måttet skubbe arrangementet et par uger ift. den dato (19/8), der var meldt ud i sommerhilsenen. Det skyldes logistiske udfordringer.

24. juni 2023

Sommerhilsen fra bestyrelsen

Hermed en sommerhilsen fra bestyrelsen - vi håber, I alle får en god sommer og tid til at være sammen med jeres nærmeste.
BornFiber er færdig i vores område for denne gang - tilbage er tilslutninger for de af jer, der har lavet aftale vedr. fibernet. Vi har sammen med kommunen gennemgået hele området og fået genetableret stierne i de grønne områder, så der igen kan såes græs. Kommunen og BornFiber er enige om, at der flere steder er for mange ødelagte sten i belægningen - de vil blive skiftet, og der vil ligeledes blive kørt mere sand/grus på, hvor der mangler. Kommunen følger op på den del.

De grønne områder er for tiden lidt mere gule end grønne. Vi passer de nyeste træer med vand jævnligt, og ellers håber vi på lidt mere vand fra oven. Stien ved Kollekollevejen er stadig ved at "sætte sig" - den skal have en del mere regn, førend den bliver rigtig god. Vi retter ujævnhederne, når det har regnet noget mere.  

Seneste info vedr fjernvarme. Tilslutningen i vores områder er rigtig høj, og det gælder også ud over vores forening. Kommunen er i slutfasen af udbudsrunden - vi afventer signal fra Vestforbrænding i forhold til, hvem der kommer til at stå for projektet og hvorledes, det gennemføres. Som vi tidligere har erfaret, er der ikke et fuldstændigt strømlinet informationsflow fra Vestforbrænding - opfordring: Er du interesseret i fjernvarme, så tilmeld dig nyhedsbrev fra Vestforbrænding. Bor du på Gartnerkrogen, er det allerede nu muligt at tilkendegive sin interesse for fjernvarme - selv om en potentiel udrulning er planlagt til 2025.

Sidst men ikke mindst - sæt kryds i kalenderen Lørdag den 19 august fra kl. 17. Der holder vi foreningens sommerfest, hvor du kan grille og hygge med familien og en masse andre gode mennesker fra foreningen.  

19. maj 2023

GF Legepladsudvalg

Går du med gode ideer og ønsker til, hvordan vores fælles legepladser skal se ud fremadrettet - så er det her opslag lige præcis til dig!
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil indstille til, at foreningen i de kommende år sætter penge af til trinvist at forny de to fælles legepladser. Hvorvidt vi skal holde fast i de eksisterende funktionaliteter med gynger og rutschebaner, eller der skal tænkes i andre baner, det er op til jer! Det vigtigste er, at vi fortsat har nogle legepladser, hvor områdets unger har lyst til at boltre sig :)

Kunne du have lyst til at få indflydelse på legeplads-fornyelsen, så er det nyetablerede legeplads-udvalg måske lige noget for dig! Og er du nysgerrig på at høre mere, kan du den 6. juni kl. 20 møde et par medlemmer fra grundejerforeningens bestyrelse ovre ved den store legeplads, hvor de vil fortælle og besvare spørgsmål (skulle du være forhindret, er du selvfølgelig også velkommen til at fange os på Facebook eller mailen).

Vi er ude efter iderige forældre eller bedsteforældre, der sammen med bestyrelsen vil være med til at lave en plan for legepladsernes fremtid - samt være med til at gennemføre den.
Mange forårshilsner fra Grundejerforeningens bestyrelse.

20. april 2023

Forårshilsen fra bestyrelsen

Vi håber, I alle nyder det fine vejr og kan komme lidt mere ud i haver og vores grønne områder. Her er lidt information omkring de aktiviteter, der fylder i den nærmeste fremtid i vores forening.

Renovering af sti ved Kollekollevej

Den 24. maj kl. 20 går vi i gang med at renovere stien – i løbet af vinteren har vi fået klippet bevoksning tilbage flere steder, så stierne kan blive rettet ud og gøres lidt bredere. Vi får brug for jeres hjælp i ca. 1½ time. Vi håber, at mange vil møde op med trillebør og skovl. Vi skal være 12-14 i alt, så vi hurtigt kan klare opgaven. Har du mulighed for at hjælpe, så svar blot retur på denne mail.

Fibernet

Kommunen har udliciteret opgaven med fibernet til Bornfiber, som er ved at etablere kablet rundt omkring i foreningen. Det foregår på veje og fortove i disse dage og uger. Vi har som forening ingen rolle i det projekt – dog vil vi bede jer alle om at holde øje med, om genetableringen af belægningen er i orden. Hvis ikke så tag nogle billeder og send til kommunen via linket nedenfor. Vi har været i kontakt med andre ejerforeninger rundt omkring, og desværre er erfaringen, at der en del steder er problemer med reetableringen. Kommunen har gjort deres hjemmearbejde og udstedt en udførlig grave/reetablerings-beskrivelse til firmaet. Vi kan hjælpe kommunen med billeder, hvor det er galt. Furesø Borgertip | Furesø Kommune (furesoe.dk)

De grønne områder

I løbet af de næste uge starter vi græsslåningen op på de grønne områder og ser ellers frem til, at de nye kirsebærtræer skal klippes for første gang efter endt blomstring.

8. marts 2023 [Fjernvarmegruppen]

Fjernvarme - evt. manglende brev

Tilsyneladende er det ikke alle, som har modtaget et brev fra Vestforbrændingen. Vi har derfor taget kontakt til Vestforbrændingen, og det viser sig, at de som ikke har modtaget et fysisk brev, gerne skulle have modtaget en e-mail. Hermed en opfordring til at kigge i sin mailboks. Obs. den kan være havnet i spamfilter.

Såfremt man ej heller har modtaget en mail fra Vestforbrændingen, kan man benytte nedenstående link, som er et udpluk fra korrespondance med Vestforbrændingen. Bemærk den opløftende status nederst i svaret.

Link: https://www.vestfor.dk/fjernvarme-tilbud

6. marts 2023 [Fjernvarmegruppen]

Status fjernvarme

Endelig sker der noget mht. fjernvarmen.

Mange I vores område har fået et personligt brev til husstanden, fra Vestforbrændingen, hvori der står, at husstanden tilbydes tilslutning til fjernvarme i løbet 2024. Der er allerede nu mulighed for at tilkendegive sin indstilling til dette tilbud.

Vores nuværende billede er, at alle på den nordlige side af Kollekollevej har fået et sådant brev, hvorimod de af jer, der bor på den sydlige del (Gartnerkrogen), ikke har fået brev men i stedet kan se på Vestforbrændings hjemmeside, at fjernvarmen forventes tilbudt til 2025.

FJG vil gerne opfordre alle, der har fået brev, til at tilkendegive hvorvidt, husstanden ønsker fjernvarme eller en anden form for opvarmning - vi skal over 50% tilslutning, førend projektet realiseres. Hermed opfordring til at takke ja til fjernvarme.

Når det er sagt, vil gruppen prøve at undersøge, om medlemmer på Gartnerkrogen kan komme med i 2024, eller der er en anlægsmæssig plan/hensyn, der umuliggør dette.

14. februar 2023

Fastelavn 19/2 kl. 14

I weekenden, søndag 19/2 kl.14, holdes der fastelavn for børn og barnlige sjæle ovre ved 'den store legeplads' :)
Der vil være tøndeslagning, slikposer til børnene og fastelavnsboller til alle!

Hvis I deltager, må I meget gerne sende en mail retur til os med, hvor mange børn og voksne (dog ikke, hvis I allerede har tilmeldt jer via Facebook). Så er vi sikre på ikke at løbe tør for de gode sager :)

S.U. inden fredag kl.12.

Fastelavnshilsen fra Aktivitetsudvalget.
image.png

2. februar 2023

Miljøkonsekvensvurdering (VVM) ved motorvejens udvidelse

Mange af jer har modtaget en personlig henvendelse fra vejdirektoratet hvori, der er oplyst, at miljøkonsekvensvurderingen i forbindelse med motorvejens udvidelse gennem Furesø kommune er startet. Denne forventes at løbe frem til 2024. Se vedhæftede.

Foreningens støjgruppe har haft et godt samarbejde med kommunen, og kommunen har lagt en troværdig linje gennem hele forløbet op til nu, hvor der arbejdes for en sammenhængende løsning for støjreduktion gennem hele kommunen - den kan sagtens bestå at forskellige tekniske løsninger som overdækning, støjvægge eller jordvolde.

Vi vil gerne opfordre til, at vi alle sender et høringssvar inden for fristen 26. januar til 6. marts via www.vejdirektoratet.dk/ring4farum

På foreningens vegne sender vi fra bestyrelsen naturligvis et svar, men vi har brug for jeres hjælp til at påvirke processen.

Da der er tale om et personligt svar fra jer, så er her tre pointer, som vi vil bede jer overveje at tage med i jeres svar. I kan frit omskrive eller bruge direkte efter temperament:
  • Ønske om en sammenhængende løsning for støjreduktion gennem hele kommunen
  • Ønske om en teknisk løsning for vores område der passer ind, eller med tiden kan bringes til at passe ind i den herlige natur, vi er omgivet af
  • Ønske om at vejdirektoratet proaktivt samarbejder med Furesø kommune om ovenstående
I er naturligvis velkomne til også at tilknytte en personlig fortælling og jeres personlige mærkesager - vi kunne alle godt have drømt om støjreduktionen allerede var på plads. I den forbindelse har kommunen over de sidste 2-3 år samlet sig politisk omkring problematikken og arbejder i fælles retning for at få støjen til at gå væk.

Slutteligt håber vi at se mange af jer til borgermøde:

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 19-21
Farum Arena

30. oktober 2022

Generalforsamling afholdt

Den 26. oktober 2022 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger. Følg  link

9. oktober 2022

Indbydelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Kollekolleparken afholder generalforsamling d. 26. oktober 2022. Indbydelsen samt regnskab og dagsorden kan vises ved at trykke på dette link.

20. september 2022

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet.
Der blev på generalforsamlingen accepteret et ekstraordinært underskud grundet investering i en hjertestarter til omkring 25 t.kr.
De grønne områder har dog ikke krævet så meget pleje som forventet - og vi kan derfor i år præsentere et overskud på ca. 5 t.kr. til trods for indkøb af hjertestarter.
Resterende poster følger budget og tidligere regnskaber.

Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 26. oktober 2022. Indbydelse og dagsorden følger senere.

14. september 2022 [Fjernvarmegruppen]

Nyt fra fjernvarmegruppen

Så er muligheden for at tilkendegive sin interesse til fjernvarme klar på Vestforbrændingens hjemmeside. Så Fjernvarmegruppen vil gerne opfordre alle til at gøre dette. 
Mvh. Fjernvarmegruppen
---

Muligheden for at tilkendegive sin interesse i fjernvarme er at finde på linket Kan jeg få fjernvarme? (vestfor.dk) (tryk Ctrl+klik), herefter skriver man sin adresse i feltet og kan herefter se, hvornår fjernvarme forventes tilbudt.

 

Ved at trykke på knappen ”ja tak hold mig opdateret” og udfylde det skema, der kommer frem, er det registreret på Vestforbrænding, at man er interesseret i fjernvarme, og man vil løbende modtage informationsmateriale.

 

Det fremgår af kommunens varmeplan at fjernvarme forventes tilbudt i Kollekolleparken senest 2025; men dette kan i lyset af de nuværende flaskehalse på såvel materialer som arbejdskraft godt risikere at skride lidt.

9. august 2022

Sommerfest 27/8

Så er der snart deadline for tilmelding til sommerfesten, så skynd jer at melde til - det plejer at være super hyggeligt!! ☀

Igen i år inviterer vi til sommerfest i grundejerforeningen!

Lørdag den 27. august fra kl. 16 mødes vi på det store grønne areal (den store legeplads).
Fra kl. ca. 17 er grillen klar.
Der vil være velkomstdrink og en fadøl, men ellers bedes I selv medbringe mad (vi tænder grillen) og drikkevarer til store og små (plus tallerkner mv.)🌸

Af hensyn til planlægning bedes I melde tilbage via e-mail eller Facebook.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen!

Sommerhilsen fra aktivitetsudvalget🌞

PS - meld gerne ind om i kan stille borde og stole til rådighed 🙂

Tidligere nyheder


 

Opdateret 10. april 2024