Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

21. september 2017

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.

Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside:
Grundejerforeningens ordinære generalforsamlingen planlægges holdt tirsdag, 24. oktober 2017, kl. 19:30 i Satellitten. Indbydelse og dagsorden følger senere.

6. september 2017

Kollekolleparken med i Kommunens indbrudsindsats

Grundejerforeningen er kommet med i Furesø Kommunes borgerfølgegruppe om indbrud. Gruppen omfatter politiet, borgmesteren, embedsmænd fra Kommunen og repræsentanter fra visse større grundejerforeninger i Værløse og Farum. Kollekolleparken er inviteret ind i gruppen på baggrund af dels vores størrelse med 245 medlemmer og omkring 800 beboere, hvilket gør vores forening til en af de største i Kommunen, dels vores indsats mod indbrud.
På følgegruppens seneste møde orienterede Nordsjællands Politi om udviklingen og om indsatsen. Hovedpunkterne var følgende:
 • Antallet af indbrud (år til dato) i Furesø Kommune er faldet med en tredjedel i forhold til samme periode sidste år. Glædeligt, men antallet er fortsat ubehageligt.
 • I de senere år har der været gennemsnitligt 15 indbrud pr. 1.000 indbyggere pr. år.
 • Værløse er mere udsat end Farum-delen af Kommunen, muligvis til dels som følge af boligernes fordeling på villaer, rækkehuse og lejligheder.
 • Furesø Kommune har en forholdsvis høj tilslutning til Nabohjælp, og antallet af tilmeldte fortsætter med at vokse støt.
 • De mest almindelige tyvekoster er smykker, kontanter og sølv. Designer-møbler er ikke det store hit, som ellers ofte fremhævet i medier. Små ting er lettere at løbe med end en lænestol.
 • Mange mennesker tænker ikke på at opbevare valuta lige så forsigtigt som andre kontanter.
 • Indbrudstyvenes mest benyttede metode er at knuse en rude.
 • Indbrud varer typisk ganske få minutter.
 • Vores områdes største vej, Skolekrogen, er ikke længere på Top 10 over de mest ”besøgte” veje i Værløse.
Politiinspektøren og politikommissæren, der deltog i mødet i følgegruppen, orienterede om oprettelsen af en indbrudsenhed med tyve medarbejdere. Enheden omfatter efterforskere, operative betjente og analytikere, som arbejder systematisk på at nedbringe antallet af indbrud i vores område. Man målretter indsatsen på baggrund af de mønstre, som analyserne afdækker.
Vi håber, denne orientering er til nytte og inspiration, og bestyrelsen vil fortsat have Tryghed som et fokusområde. Flere initiativer overvejes, heriblandt flere af de tryghedsvandringer, vi arrangerede i foråret sammen med Kommunens sikringskonsulent. Grundejerforeningen medvirker endvidere i arbejdet i borgerfølgegruppen, hvor vi er repræsenteret af bestyrelsesmedlem Henning Rostung. Han kan kontaktes med ideer og synspunkter på kasserer@kollekolleparken.dk.

5. september 2017

To små fællesarealer ordnet

I sidste uge fik vi ryddet de to små fællesarealer i bunden af henholdsvis Gartnerkrogen og vores forenings del af Ll. Værløsevej. Der er tale om jordstykker, som i den oprindelige plan for bebyggelsen var udlagt til stier til Kollekollevej. Bevoksningen på de to arealer var med årene omdannet til ufremkommeligt og grimt krat.
 
En masse buske og rødder er ryddet og fjernet, og der er sået græs på arealerne. Plankeværket mellem arealet i bunden af Gartnerkrogen og Kollekollevej bliver repareret senere på måneden. Og når græsset er veletableret, vil bestyrelsen i samråd med de nærmeste husejere vurdere, om der skal plantes et frugttræ eller lignende.

23. august 2017

To små fællesarealer forskønnes

Nu er tiden kommet til forskønnelse af to små fællesarealer på henholdsvis Gartnerkrogen og Lille Værløsevej. Det drejer sig om to små "blindtarme", som i bebyggelsens oprindelige udstykningsplan var afsat til stier. På Gartnerkrogen mellem nr. 61 og 63 og på Lille Værløsevej mellem nr. 104 og 106.
 
Vi var inde på dette emne ved den seneste generalforsamling, hvor medlemmer pegede på disse områder. Nu er tiden kommet til disse to projekter. De to områder vil blive ryddet og herefter tilsået med græs. Derefter vil der blive plantet et frugttræ på hvert af områderne. Rydningen vil foregå i perioden 28-31. august.
 
Her er et par billeder af de to områder, som de ser ud i dag. Vi bringer før- og efterbilleder, når arbejdet er fuldendt.

Billede indsat i tekst 1 Billede indsat i tekst 2

8. august 2017

Nabohjælp hjælper

Flere og flere i vores område tilslutter sig Nabohjælp – en praktisk tjeneste, der er udviklet af det kriminalpræventive Råd med støtte fra Trygfonden. Nu er tæt på hver fjerde husstand i vores område tilsluttet systemet (58 af 245 medlemmer). Også på landsplan stryger antallet opefter og er nu tæt på 230.000.

Nabohjælp giver med jævne mellemrum nyttige oplysninger om, hvordan man kan hjælpe sig selv og hjælpe hinanden.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ikke allerede har tilsluttet sig systemet, om at se på dets muligheder og overveje at være med. Det hjælper.

På Grundejerforeningens hjemmeside findes et link til Nabohjælp. Eller skriv blot ”nabohjælp” i din søgemaskine.

6. august 2017

Grillaften d. 26/8 kl. 16

Hermed en reminder om vores grillaften d. 26/8 fra kl. 16.
Invitationen er tidligere udsendt på vores Facebook gruppe.

5. august 2017

Adrr … en hundelort

Du har sikkert selv udbrudt sådan. Eller hørt andre gøre det. I bestyrelsen hører vi det jævnligt – i mails eller opringninger fra medlemmer, der har trådt i en hundelort. Blandt andet i forbindelse med sommerens klipning af hække ud mod fællesarealerne.
Faktisk er emnet nummer et på listen over fast tilbagevendende temaer – tæt fulgt af kritik af manglende beskæring af bevoksning ud mod fællesarealerne. Og i bestyrelsen tager vi os af alle henvendelser fra medlemmerne – om både store og små emner.
Derfor disse ord til hundeejerne i Kollekolleparken.
Tag en pose med, så du kan samle de klatter, som din hund efterlader på fællesarealerne. Og tag dem med hjem til skraldespanden. Hver gang. Du ved det jo godt, så vi minder bare om det.
Hvis du ikke gør det, så ligger klatterne og lugter. Og bliver tværet ud af en skosål, der så skal rengøres. Og klatterne pynter ikke ligefrem i vores dejlige område. De andre beboere i området bliver gnavne på både hunde og hundeejere. Så prøv at huske det. På forhånd tak.
I denne sammenhæng: Der skal altid være et menneske i den ene ende af hundesnoren, når I er ude på fællesarealerne. Hunde må kun løbe frit omkring i eget hus, på egen grund og i Hundeskoven bag Tyrestensarealet.

2. august 2017

Forbedring af endnu en sti

Tiden er kommet til at gå videre med fornyelsen af vores stier. Næste opgave er den sti, som forbinder Skolekrogen med det store fællesareal midt i bebyggelsen.
Vi tager fat

        Torsdag, 7. september, kl. 19.00.
 
Vi mødes ved "Tyrestenen" ved Skolekrogen 54. Lige som de andre gange sørger Grundejerforeningen for at skaffe grus, stamper og drikkevarer. Det eneste, vi mangler, er tilsagn fra medlemmer, som vil hjælpe til i halvanden times tid.
 
Det vil være fint, hvis vi er 12-15 mand M/K – så sker der noget. Ud over den faste trop vil det være naturligt, at medlemmer, der benytter stien, giver en hånd med. Medbring trillebør, skovl og gerne en rive.

Har du tid og lyst til at være med, så sæt aftalen ind i kalenderen og skriv nu til Mads Emil, formand@kollekolleparken.dk. Du kan også tilmelde dig ved blot at svare på denne mail.

11. juli 2017

Info fra støjgruppen

I løbet af forår og forsommeren er det lykkedes at etablere en gruppe af medlemmer - 10 i alt - der alle ønsker at gøre en forskel for at få reduceret trafikstøj generne fra hhv Kollekollevejen og fra motorvejen.

Gruppen ønsker via en konstruktivt, innovativ og bidragende arbejdsform at blive opfattet som en samarbejdspartner for hhv. Kommune, Naturstyrelsen og Trafikministeriet.

Vi søger alternative samarbejder, støjbekæmpelse og finansiering - vi vil gøre hvad vi kan for at vores to store projekter bliver så attraktive for kommune og stat som det overhovedet er muligt.

Vi arbejder ud fra en plan om at have konkrete forslag vi kan drøfte med beslutningstagerene i løbet af efteråret.

Vi vil gerne i kontakt med flere medlemmer der måtte have lyst og mod på at indgå det dette arbejde - er du ingeniør (anlæg eller lign.), journalist eller talknuser så kan du konkret bidrage. Er du træt af larmen er du mindst lige så velkommen.

Al kommunikation og henvendelser vedr. støjbekæmpelse i vores områder til Nicklas - mail: nicklasbjaaland@gmail.com

På gruppens vegne - og god sommer

28. juni 2017

Tyven holder ikke ferie …

Det kriminalpræventive Råd har offentliggjort disse gode råd til overvejelse før ferien:
 • Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer. Sæt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra.
 • I sommerhalvåret skal du være opmærksom på åbne vinduer og døre, også selvom du er hjemme. Tyven kan nemlig godt blive fristet til et hurtigt indbrud, mens du er i baghaven.
 • Få det til at se ud som om, der er nogen hjemme, når du og din familie er væk.
 • Der må gerne være lidt uorden i haven, så det ser ud som om, der er nogen hjemme. Lad fx haveslangen eller trillebøren stå fremme.
 • Lad være med at annoncere at du er på ferie. Skriv om din ferie på sociale medier når du er kommet hjem.
 • Få hjælp fra din nabo, mens du er væk. Naboen kan fx gå en runde om dit hus, fylde affald i din affaldspose, eller parkere sin bil foran dit hus.
 • Tyve går mest efter computere, iPads, mobiltelefoner, fladskærme og spillemaskiner. Dernæst efter smykker, kontanter, valuta og mærkevaretøj. Måske skal du sikre de mest værdifulde ting ekstra.
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilslutte sig Nabohjælp: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/. Nabohjælp udsender nyttige oplysninger og ideer med jævne mellemrum, og hjemmesiden indeholder vejledninger og baggrundsinformation. Det er frivilligt, om man benytte siden kalender- og meddelelsesfunktioner.
 
Vi henviser også til masser af nyttig information, der kan nås via links om sikring på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Medlemmerne ønskes en god sommer og god ferie.

10. juni 2017

Gør det svært for tyven

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud. Hver især. Sammen. Og for hinanden
 
Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive råd og vi i Grundejerforeningen.
 
I april og maj tog vi imod Kommunens tilbud om såkaldte Tryghedsvandringer. Konceptet består i, at Kommunens indbrudskonsulent Emil Hermund går rundt i et område sammen med lokale beboere og ser på forholdene med en tyvs øjne. Undervejs gives gode ideer til, hvad man kan gøre som husejer og beboer i området.
 
Vi tilbød i april alle Foreningens medlemmer at være med til en Tryghedsvandring i vores område, og ti medlemmer var med rundt og kigge på forholdene ved hver af de to rundture, henholdsvis 26. april og 17. maj 2017. De to tryghedsvandringer er dokumenteret i to rapporter, som er lagt på Foreningens hjemmeside (nyttige links, sikring): http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Hovedpunkterne er disse:
 • Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
 • Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
 • DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande
 • Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området
 • Tilbud ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud
 • Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse
 • Klip hække ned til en højde på 160 cm, så man kan se over dem
 • Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker!
Vi opfordrer medlemmerne til at læse de to rapporter, som er illustreret med gode og dårlige eksempler.
 
Nabohjælp
 
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Systemet giver med jævne mellemrum gode tips om, hvordan man kan kæmpe imod indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Omkring hver fjerde husstand i vores område har allerede gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
 
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
 
Emnet er et prioriteret indsatsområde for Foreningens bestyrelse, og vi vender tilbage til emnet i den kommende tid.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både hos jer selv og hos jeres naboer.

26. maj 2017

Mal legepladsen d. 20/6

Billede indsat i tekst 2
Kom og mal på fællesarealerne tirsdag d. 20/6 kl. 19:30.

Det er tid til at få legepladsen og bommene ved stierne malet.
Vi mødes på den store legeplads tirsdag d. 20/6 kl. 19.30.
I må gerne medbringe pensler mm. Vi sørger for malingen og lidt at drikke.

Kontaktperson er Vibeke Forchhammer, Sk. 81, og I skal melde til på vifo@hotmail.dk.

Billede indsat i tekst 3

12. maj 2017

Så kom der grus på stien til Hareskoven

Ved en fælles indsats onsdag aften blev der lagt et nyt, robust lag grus ud på hele stien fra Gartnerkrogen til Hareskoven. Det blev gjort efter den ”opskrift”, vi benyttede sidste år på den lange sti, der løber mellem Tornekrogen og Kollekollevej. Belægningen har vist sig at være robust, pæn og godt drænet for både gående, barnevogne og cyklende.

Arbejdet blev udført af godt 10 frivillige medlemmer, der mødte med trillebøre, skovle og river. Arbejdet tog en god times tid (plus hyggesnak bagefter). Bestyrelsen overvejer flere lignende indsatser – på stier eller andre opgaver. Vi sparer på Foreningens penge, og det er hyggeligt.​PS: Skovene er særligt smukke lige nu med træernes væld af nye, lysegrønne blade.

5. maj 2017

Loppemarked i weekenden er aflyst

Vi må desværre aflyse weekendens loppemarked, da tilslutningen ikke er til det. Det er selvfølgelig ærgerligt, og vi må til næste år kigge lidt dybere ind i behovet og hvad der skal til for at lykkedes med et sådan arrangement.

Samtidig en opfordring til at bruge foreningens Facebook side til at handle lopper - en hurtig og effektiv vej til at dele/handle med andre medlemmer.

21. april 2017

Tilbud om tryghed

Der er to ledige pladser på hver af de to rundgange, som vi annoncerede for et par uger siden, jf. nedenstående. Enten 26. april kl. 17:00 eller 9. maj kl. 18:00. Hver af rundgangene tager en times tid. Tilmelding venligst snarest til den nævnte kontakt.
 
Med denne mail gør vi også opmærksom på, at en gruppe medlemmer vil gå samlet rundt i området og kigge nysgerrigt ind over hækken og vurdere mulighederne for at lave et indbrud uden at blive opdaget … Dette skrevet for at modvirke undren og utryghed.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Furesø Kommune og Nordsjællands Politi har taget forskellige initiativer, der skal nedbringe antallet af indbrud og indbrudsforsøg i vores område. Kommunen tilbyder i den forbindelse såkaldte ”tryghedsvandringer”, hvor borgere i et område kan få indblik i, hvordan de lokale forhold ser ud – set med en indbrudstyvs øjne.

Mere konkret foregår det ved, at en gruppe på op til 10 borgere går rundt i et område med en rådgiver, der ved, hvad der skal kigges efter. Rundturen tager en times tid. Rådgiveren udpeger relevante gode og mindre gode ting, han kommenterer disse, og han tager fotos, som illustrerer pointerne. Grundejerforeningen får rapport og fotos og vil formidle materialet til medlemmerne.

Grundejerforeningen har aftalt to rundgange i vores område:
 • Onsdag 26. april 2017, kl. 17:00, Gartnerkrogen, Ll. Værløsevej, Brådervej, mødested ved indkørslen til Gartnerkrogen
 • Tirsdag 9. maj, kl. 18:00, Skolekrogen, mødested på legepladsen på det store fællesareal midt i bebyggelsen (indgang mellem Skolekrogen 93 og 95)
Hvis du vil med på en af rundgangene, bedes du sende en mail til bestyrelsesmedlem Henning Rostung, e-mail kasserer@kollekolleparken.dk. I mailen bedes du oplyse
 • navn
 • adresse
 • mobil-nummer
 • dit valg mellem de to rundgange
Tilmeldingerne registreres i rækkefølge for modtagelsen, og deltagelse er baseret på ”først til mølle”-princippet. Ved større tilslutning registreres de interesserede på en venteliste. Hvis afbud bliver aktuelt, bedes dette straks meddelt via e-mail, så en anden kan benytte pladsen.

Vi håber, at der er interesse blandt medlemmerne for dette konkrete initiativ til forebyggelse af indbrud.

Hvis du vil sætte dig ind i problemstillingen om indbrud og muligheder for sikring mod disse, har Grundejerforeningens hjemmeside en række nyttige links: http://www.kollekolleparken.dk/links.html.

17. april 2017

Loppemarked 6. maj 2017

Vi afholder loppemarked lørdag d. 6. maj 2017 fra kl. 10-14, se vedhæftede invitation.

8. april 2017

Med indbrudstyvens øjne …

Furesø Kommune og Nordsjællands Politi har taget forskellige initiativer, der skal nedbringe antallet af indbrud og indbrudsforsøg i vores område. Kommunen tilbyder i den forbindelse såkaldte ”tryghedsvandringer”, hvor borgere i et område kan få indblik i, hvordan de lokale forhold ser ud – set med en indbrudstyvs øjne.

Mere konkret foregår det ved, at en gruppe på op til 10 borgere går rundt i et område med en rådgiver, der ved, hvad der skal kigges efter. Rundturen tager en times tid. Rådgiveren udpeger relevante gode og mindre gode ting, han kommenterer disse, og han tager fotos, som illustrerer pointerne. Grundejerforeningen får rapport og fotos og vil formidle materialet til medlemmerne.

Grundejerforeningen har aftalt to rundgange i vores område:
 • Onsdag 26. april 2017, kl. 17:00, Gartnerkrogen, Ll. Værløsevej, Brådervej, mødested ved indkørslen til Gartnerkrogen
 • Tirsdag 9. maj, kl. 18:00, Skolekrogen, mødested på legepladsen på det store fællesareal midt i bebyggelsen (indgang mellem Skolekrogen 93 og 95)
Hvis du vil med på en af rundgangene, bedes du sende en mail til bestyrelsesmedlem Henning Rostung, e-mail kasserer@kollekolleparken.dk. I mailen bedes du oplyse
 • navn
 • adresse
 • mobil-nummer
 • dit valg mellem de to rundgange
Tilmeldingerne registreres i rækkefølge for modtagelsen, og deltagelse er baseret på ”først til mølle”-princippet. Ved større tilslutning registreres de interesserede på en venteliste. Hvis afbud bliver aktuelt, bedes dette straks meddelt via e-mail, så en anden kan benytte pladsen.

Vi håber, at der er interesse blandt medlemmerne for dette konkrete initiativ til forebyggelse af indbrud.

Hvis du vil sætte dig ind i problemstillingen om indbrud og muligheder for sikring mod disse, har Grundejerforeningens hjemmeside en række nyttige links: http://www.kollekolleparken.dk/links.html.

30. marts 2017

Hold tyvene væk

Indbrud og indbrudsforsøg er desværre et emne, der fortsat er relevant. Denne mail udsendes til Grundejerforeningens medlemmer nu, fordi politiet oplyser, at Påsken er en af højsæsonerne for indbrudstyvene.

Sidste år blev mere end 30.000 danske hjem ramt af indbrud. Men en ny rapport fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd kommer med konkrete råd til hvad man kan gøre, for ikke at blive en del af statistikken. Læs om rapporten her: https://www.trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/saadan-bekaemper-vi-mest-effektivt-indbrud. Her kan du også downloade den samlede rapport – nyttig læsning.

Eller læs Berlingske Tidendes omtale af rapporten nedenfor.

Se også Grundejerforeningens hjemmeside, der har nyttige links til forskellige hjemmesider om sikring mod indbrud: http://www.kollekolleparken.dk/links.html

Ny rapport om indbrud: Fem råd, der holder tyven ude

Selvom antallet af indbrud er indbrud i beboelse er faldet med næsten en tredjedel over de sidste fem år, frygter rekordmange stadig at få ubudne gæster i deres gemakker. Ikke færre end hver fjerde dansker deler denne frygt. En frygt, der for mere end 30.000 mennesker blev til virkelighed i 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Men hvis man ikke ønsker at ende i statistikken eller at få sit hjem endevendt at tyve, er der faktisk en række ting man kan gøre. Det viser en ny rapport fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd (DKR), der både kommer med gode råd til hvad den enkelte husejer kan gøre, hvad vi kan gøre i fællesskab og hvad der kan gøres på nationalt plan.

For den enkelte handler det først om fremmest om at beskytte sin bolig fra tyven, viser rapporten, der samler den nyeste viden på området. Når man forstærker døre, vinduer, låse og mure, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg, noget der under ét samlet hele kaldes ’skalsikring’, så er man allerede godt på vej mod at holde tyven ude. Dernæst anbefaler DKR og TrygFonden, at man skal låse sine redskaber inde, så de ikke kan bruges af tyve til at begå indbrud.

Desuden kan det hjælpe, hvis man forsøger at ’snyde tyven’, står der i rapporten. Det kan fx gøres ved at lade radioen spille eller lyset være tændt, selvom man ikke er hjemme. Man skal samtidig sikre sig, at værdifulde ting ikke kan ses udefra.

Derudover anbefaler rapporten, at man hjælper sine naboer. Systematisk nabohjælp kan afværge hvert femte indbrud, skriver DKR og TrygFonden, og foreslår at man fx hjælper naboen, så det ser ud som om, de er hjemme, selv når de er ude. Det kan man gøre ved at parkere sin bil eller cykel foran deres hus, tømme deres postkasse eller lægger deres dørmåtte på plads, hvis den er blevet flyttet efter trappevask eller snerydning.

Det hjælper dog også, hvis vi er aktive i miljøet omkring os, fortæller rapporten. Hvis området summer af liv og man samtidig indretter sig, så der ikke er høje hække til at skærme eller dårlig belysning for tyven til at gemme sig i, bliver den naturlige naboovervågning et stærkt værn mod indbrud.

TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd anbefaler ligeså, at man afskærer tyvenes mulighed for at tjene penge, ved at være opmærksomme på hæleri. Hvis man kun køber eksempelvis brugte varer gennem elektroniske betalingsløsning eller med NemID, bliver det sværere for tyvene at videresælge deres stjålne varer uden at efterlade sig et spor.

Kilde: Berlingske Tidende 6. marts 2017.

5 RÅD TIL DEN ENKELTE GRUNDEJER
 • Vi kan beskytte vores bolig. Det indebærer, at vi forstærker hjemmets døre, vinduer, låse, mure, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg. Det hedder skalsikring. Vi kan overveje at supplere skalsikringen med automatisk lys, kameraer, tyverimærkning og alarmer.
 • Vi kan gøre det svært for tyven. Når vi beskytter boligen, gør vi også arbejdet sværere for tyven. Der kan være flere praktiske ting: Låser vi vores redskaber inde, kan de ikke bruges til et indbrudsforsøg, og sørger vi for at sikre frit indsyn til vores bolig, kan tyven ikke skjule sig.
 • Vi kan snyde tyven. Ved hjælp af enkle tricks som at lade radioen og lys være tændt, sørge for lidt legetøj eller vasketøj udenfor, sikre at værdifulde ting ikke ses udefra, kan vi holde tyven på afstand, når vi ikke er hjemme.
 • Vi kan indgå i systematisk nabohjælp.
 • Vi kan hjælpe naboen med ’at være hjemme’. Nabohjælp indebærer, at vi sørger for at skabe ’liv’ omkring boligen for hinanden, når vi er væk. Det kan vi gøre ved at tømme postkassen, fylde skraldespanden, stille vores bil/cykel foran huset, rydde sne osv.

22. marts 2017

Nyt grus på stien ved Gartnerkrogen

Foråret er nær, og i den forbindelse er det tid til gå videre med fornyelsen af vores stier. Sidste år gjaldt det den lange sti mellem Tornekrogen og Kollekollevej, som fik nyt grus ved to gange fællesarbejde med god deltagelse fra 10-15 medlemmer. Herefter har Gartnerkrogen højest prioritet.

Onsdag 10 maj kl. 19.00 tager vi fat på den sti, som forbinder Gartnerkrogen med skoven. Ligesom de sidste gange sørger Grundejerforeningen for at bestille grus, stamper og drikkevarer. Det eneste, vi mangler, er tilsagn fra 7-8 medlemmer, som vil hjælpe til i halvanden times tid. Medbring trillebør, skovl og gerne rive. Vi mødes i bunden af Gartnerkrogen ved nr 34.

Har du tid og lyst til at hjælpe, så skriv nu til Mads Emil, formand@kollekolleparken.dk, og sæt aftalen ind i kalenderen.

Senere på året håber vi, der er penge til at lægge grus på flere stier, der trænger.

22. marts 2017

Mountain-bikere får ny rute uden om vores område

Som tidligere oplyst (senest i mail 30. november 2016) er bestyrelsen i en god dialog med både Naturstyrelsen (NS) og de tre lokale Mountain Bike-grupper med henblik på at få MTB-trafikken ledt uden om vores område. I efteråret drøftede vi to løsningsforslag, rettet til NS, der har ansvaret for skovene. Enten ved at forlænge det nuværende spor og lægge dette inde på det smalle areal mellem Skolekrogen og motorvejen eller – endnu bedre – ved at flytte sporene over på den østlige side af Frederiksborgvej, det vil sige på Kollekolles side af denne.

Der er sket meget hen over vinteren, og vi er glade for at kunne fortælle, at NS og MTB-grupperne er enige i, at det er uhensigtsmæssigt, at MTB-trafikken går gennem stierne i Grundejerforeningens område. MTB-grupperne har arbejdet ganske hårdt på at få sporene flyttet over på den østlige side af Frederiksborgvej, som I kan se af vedhæftede kort. De nye spor forventes at åbne i maj-juni. MTB grupperne er meget tilfredse med løsningen, og det er vi bestemt også.

Det betyder, at vi nu aktivt kan gå i dialog med NS for at få slettet MTB-sporene i Nørreskoven (ikke gå-stierne) og samtidig finde en ordentlig måde at få retableret græs og dige ved tyrestenen, så det for gående stadig vil være attraktivt at tage en tur i skoven.

MTB-gruppernes erfaring er, at det tager lidt tid, før alle kender de nye ruter. Der vil derfor nok være en overgangsperiode, hvor vi stadig vil opleve MTB-ryttere på vores arealer, men dette skulle gerne være for nedafgående over sommeren og derefter være meget begrænset.

Vi håber, I vil tage vel imod dette initiativ og støtte op om det retableringsarbejde, der skal laves. Mere information følger, når de konkrete planer er lavet sammen med NS.

Nuværende MTB spor:
Nuværende MTB spor

Nye MTB spor, sommer 2017:
Nye MTB spor, sommer 2017

7. marts 2017

Støjmøde i Grundejerforeningen Kollekolleparken 28/2-2017

Mødet blev afholdt i lokale 4 i Satellitten (Værløse Bibliotek). Til stede var 17 medlemmer, heraf fire fra bestyrelsen.
Nuværende status
Bestyrelsen orienterede om det hidtidige og igangværende arbejde med reducering af støj i grundejerforeningens område og om statusmelding fra Furesø Kommune.

Status er, at der pt. ikke er afsat nogen midler til støjbekæmpelse i området, hverken vedrørende motorvejen eller på Kollekollevej. Der har tidligere været afsat midler i kommunens budget, men disse blev anvendt andetsteds. Bestyrelsen er i løbende dialog med kommunen mhp. at få afdækket hvilke mulige løsninger, som vil være så politisk attraktive, at de har en god chance for at blive gennemført. Furesø er en af få kommuner, som har en Støjbekæmpelsesplan med dertil afsatte midler. Dog er der ikke udsigt til, at midlerne vil blive anvendt i vores område, da omkostningerne ikke står mål med effekten, politisk set. Bestyrelsen fortsætter den gode dialog med kommunen og vil til stadighed arbejde konstruktivt for at få tilført midler til vores område. Men bestyrelsen er også enige om, at hvis der skal komme en løsning i området, bliver foreningen nødt til selv at engagere sig i arbejdet. Derfor fremlagde bestyrelsen nedenstående plan for en aktiv indsats for at få reduceret støjen i området.

Fremtidsperspektiv
Foreningens arbejde for at reducere støj fra omkringliggende veje og motorvejen vil være langsigtet, struktureret og konstruktivt. Det vil være nødvendigt at tænke i alternative løsninger, både finansielt og fagteknisk. Det vil kræve, at flere medlemmer involverer sig i arbejdet ud over de hænder, der var i vejret allerede ved mødet. Vi har især brug for folk, som gerne vil gøre en indsats for den fælles forbedring for alle beboere.
Der oprettes to arbejdsgrupper, som har fokus på henholdsvis motorvejen og Kollekollevej. Begge grupper koordinerer deres indsats med bestyrelsens projektansvarlige efter nærmere fastsatte aftaler.
Det vil være en styrke, men bestemt ikke et krav, hvis man har kendskab eller erfaring inden for den kommunale/statslige sektor (sagsbehandling), fagteknisk indsigt (ingeniør eller lign.), har arbejdet med kommunikation, eller har erfaring med fondsansøgninger og budgetstyring.
Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at byde ind med deres kompetencer for at tilsikre, at arbejdet kan gennemføres.
Såfremt man har en særlig faglighed, som kan være til gavn for projektet, men ikke umiddelbart kan indgå i projektgruppen, kan man også give tilsagn om, at projektgrupperne må kontakt medlemmet med spørgsmål og for at søge inspiration.

Hvad skal der til?
Vi har brug for, at du melder dig til dette arbejde og dermed bidrager aktivt til at få reduceret støjgenerne i vores område. Du kan tilmelde dig via info@kollekolleparken.dk. Hvis du måtte være i tvivl om arbejdets omfang eller andet, er du meget velkommen til at skrive til Nicklas (nicklasbjaaland@gmail.com) eller Mads Emil (mekragh@gmail.com).

Bilag:

9. februar 2017

Indbydelse til møde om trafikstøj

Bestyrelsen indbyder hermed alle interesserede medlemmer til et informations- og dialogmøde om begrænsning af trafikstøjen i vores område, såvel fra motorvejen som fra Kollekollevej. Mødet holdes
 
tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:30, i Satellitten, Bymidten, lokale 4.
 
På mødet vil vi dele information og diskutere tilgang og metoder til at sætte støjgenerne i Værløse højere på politikernes og forvaltningens dagsorden hos både kommunen og staten. Erfaringer, viden og gode ideer vil være velkomne. Ting sker ikke af sig selv, og derfor er der også behov for at se på, hvilke ressourcer, vi har at arbejde med. Derfor må I også gerne tænke over, hvordan I kan bidrage til at gøre noget ved problemerne.
 
Vi opfordrer til en god og konstruktiv drøftelse af, hvordan vi kan komme videre. Bestyrelsen vil fremlægge et forslag til rammer og form på arbejdet.
 
Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til mødet. Vi henleder opmærksomheden på, at Kommunens møde om indbrudssikring (som annonceret i januar) holdes tidligere den pågældende aften, nemlig kl. 17:00-19:00 i Galaksen, der ligger ved siden af Satellitten.

31. januar 2017

Fastelavn søndag d. 26/2

Grundejerforeningen Kollekolleparken inviterer til fastelavnsfest søndag d. 26/2-2017 kl. 14 på den store legeplads. Se vedhæftede invitation for flere oplysninger.

26. januar 2017

Ekstra pæle ved chikanerne

Som nævnt tidligere har vi fået mange positive tilkendegivelser om de tre fartdæmpende chikaner på Skolekrogen og Tornekrogen. Tak for det. Vi har delt essensen af tilbagemeldingerne med Kommunen.
Der er gennem de seneste uger kommet flere observationer af bilister, der kører ind på parkeringsbanen og fortovet. Det er rigtig ærgerligt, men en kendsgerning. Vi håber virkelig, at det kun er gæster og ikke nogle af beboerne i området, der har svært ved at indrette sig efter forholdene. Vi bor i et område, hvor der færdes mange børn og desuden cyklister i alle aldre. Derfor skal alle selvfølgelig køre med forsigtighed.
Kommunen har nu sat en ny refleks-pæl op i stedet for den, der blev torpederet før jul og de har sat nye ekstra steler i vejsiderne, som forhindrer den farlige kørsel på fortovet i svinget ved F 24 på det sydlige stykke af Skolekrogen.
Vi har fået oplyst, at Kommunen snart sætter flere ekstra steler op også ved de to chikaner på Tornekrogen.

25. januar 2017

Forebyggelse af indbrud

Furesø Kommune holder et borgermøde om indbrudsforebyggelse, hvor man kan få viden og input til, hvordan man kan sikre sit hjem mod indbrud. Mødet holdes tirsdag 28. februar kl. 17-19 i Galaksen i Bymidten. Det nærmere program fremgår af den plakat, der er lavet om mødet.
 
Arrangementet er gratis. Man tilmelder sig via mail til indbrud@furesoe.dk.
 
Grundejerforeningen anerkender den kedelige baggrund for initiativet, men er ikke involveret i mødets tilrettelæggelse. Repræsentanter fra bestyrelsen har tilmeldt sig mødet.

19. december 2016

Nye chikaner dæmper farten

Så fik vi etableret de tre sæt chikaner på Skolekrogens sydlige del og på Tornekrogen. Plus tydelige striber om chikanerne. Et mangeårigt stort ønske er opfyldt – til gavn for sikkerheden.
Det første indtryk er, at de virker efter hensigten. Bilisterne kører langsommere, og chikanerne minder os hele tiden om at køre forsigtigt i området, hvor der jo færdes mange børn og cyklister. Bestyrelsen overvejer derfor, om andre lignende tiltag kan være hensigtsmæssige, f.eks. chikaner på Gartnerkrogen og den nordlige del af Skolekrogen.
Vi har også fået malet tydelige striber på Skolekrogens nordlige del. Det vil forhåbentlig nedbringe faren ved, at de to 90 graders sving ”rundes” for hurtigt.
Der blev desværre i de første dage observeret et par tilfælde, hvor meget ivrige bilister har kørt ind på parkeringsarealet og op over fortovet for at undgå at tage farten af ved chikanerne. Det er naturligvis både farligt og skrup-ulovligt. Hvis dette observeres yderligere, hører bestyrelsen gerne om det. Benyt mail-adressen info@kollekolleparken.dk.
Tak for de mange positive tilkendegivelser – mundtligt, via e-mail og på Foreningens Facebook-side – om den forbedrede sikkerhed i vores område. Dem har vi delt med Kommunens By & Miljø-afdeling, som har stået for etableringen.

Vi ønsker Foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nyt år.

4. december 2016

Hurtige nyheder med e-mail

Digital kommunikation benyttes mere og mere i alle sammenhænge – både arbejdsmæssigt, privat og i forhold til offentlige myndigheder. Grundejerforeningen har tidligere omdelt trykte rundskrivelser med jævne mellemrum, men fremover vil kommunikation fra Foreningen primært foregå ved hjælp af e-mail og Foreningens hjemmeside. Papirudgaven af Kollekolle Nyt vil kun blive omdelt i forbindelse med generalforsamlinger (jf. vedtægternes §§ 7 og 14).

Foreningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk indeholder mange praktiske og interessante oplysninger, og der er en række nyttige links til andre sider. På hjemmesiden findes også de e-mails, der er sendt ud fra Grundejerforeningen.

Du modtager nærværende e-mail, fordi din mail-adresse er oplyst til Grundejerforeningens register. Det samme har 85% af Foreningens 245 medlemmer gjort. Mange medlemmer benytter sig af muligheden for at have to mail-adresser på udsendelseslisten, og det er I også velkomne til at gøre. Registrering sker nemmest via hjemmesiden, men man kan også kontakte bestyrelsen via e-mail til info@kollekolleparken.dk. Husk ved registreringen at meddele navn og adresse. Mail-adresserne udleveres ikke til udenforstående.

Håndsrækning til naboen
Nogle af Foreningens medlemmer benytter ikke e-mail jævnligt (eller måske slet ikke). I den trykte rundskrivelse, der omdeles til alle medlemmer i disse dage, nævner vi to muligheder for de pågældende medlemmer. Dels kan de eventuelt – og om muligt – holde øje med hjemmesidens nyhedssektion med jævne mellemrum. Dels kan de aftale med en flink nabo, at denne printer Grundejerforeningens nyhedsmails og lægger dem i postkassen.

Vi håber, at e-mail-brugerne blandt medlemmerne vil tage positivt imod en henvendelse om nabohjælp på dette punkt.

Facebook
Grundejerforeningen er også på Facebook og har en lukket gruppe for Foreningens medlemmer: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/?fref=ts.
Facebook benyttes i stigende omfang ved kommunikation fra medlem til medlem (idet kommunikation til og fra bestyrelsen foregår via e-mail eller personligt). Tilmelding sker via FB-systemet (”+Tilføj”).


Tidligere nyheder

 

Opdateret 21. september 2017