Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

12. november 2017

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Kollekolleparken indbyder hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 28. november 2017. Indbydelsen fordeles til medlemmerne i disse dage og er endvidere vedhæftet denne e-mail. Følg link

31. oktober 2017

Generalforsamling afholdt

Den 24. oktober 2017 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen
Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside
under Generalforsamlinger. Følg link

11. oktober 2017

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 24. oktober 2017 blev fordelt til medlemmerne i weekenden i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen fulgte regnskabet og dagsordenen for generalforsamlingen.
Materialet er vedhæftet denne mail (link)

21. september 2017

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.

Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside:
Grundejerforeningens ordinære generalforsamlingen planlægges holdt tirsdag, 24. oktober 2017, kl. 19:30 i Satellitten. Indbydelse og dagsorden følger senere.

6. september 2017

Kollekolleparken med i Kommunens indbrudsindsats

Grundejerforeningen er kommet med i Furesø Kommunes borgerfølgegruppe om indbrud. Gruppen omfatter politiet, borgmesteren, embedsmænd fra Kommunen og repræsentanter fra visse større grundejerforeninger i Værløse og Farum. Kollekolleparken er inviteret ind i gruppen på baggrund af dels vores størrelse med 245 medlemmer og omkring 800 beboere, hvilket gør vores forening til en af de største i Kommunen, dels vores indsats mod indbrud.
På følgegruppens seneste møde orienterede Nordsjællands Politi om udviklingen og om indsatsen. Hovedpunkterne var følgende:
 • Antallet af indbrud (år til dato) i Furesø Kommune er faldet med en tredjedel i forhold til samme periode sidste år. Glædeligt, men antallet er fortsat ubehageligt.
 • I de senere år har der været gennemsnitligt 15 indbrud pr. 1.000 indbyggere pr. år.
 • Værløse er mere udsat end Farum-delen af Kommunen, muligvis til dels som følge af boligernes fordeling på villaer, rækkehuse og lejligheder.
 • Furesø Kommune har en forholdsvis høj tilslutning til Nabohjælp, og antallet af tilmeldte fortsætter med at vokse støt.
 • De mest almindelige tyvekoster er smykker, kontanter og sølv. Designer-møbler er ikke det store hit, som ellers ofte fremhævet i medier. Små ting er lettere at løbe med end en lænestol.
 • Mange mennesker tænker ikke på at opbevare valuta lige så forsigtigt som andre kontanter.
 • Indbrudstyvenes mest benyttede metode er at knuse en rude.
 • Indbrud varer typisk ganske få minutter.
 • Vores områdes største vej, Skolekrogen, er ikke længere på Top 10 over de mest ”besøgte” veje i Værløse.
Politiinspektøren og politikommissæren, der deltog i mødet i følgegruppen, orienterede om oprettelsen af en indbrudsenhed med tyve medarbejdere. Enheden omfatter efterforskere, operative betjente og analytikere, som arbejder systematisk på at nedbringe antallet af indbrud i vores område. Man målretter indsatsen på baggrund af de mønstre, som analyserne afdækker.
Vi håber, denne orientering er til nytte og inspiration, og bestyrelsen vil fortsat have Tryghed som et fokusområde. Flere initiativer overvejes, heriblandt flere af de tryghedsvandringer, vi arrangerede i foråret sammen med Kommunens sikringskonsulent. Grundejerforeningen medvirker endvidere i arbejdet i borgerfølgegruppen, hvor vi er repræsenteret af bestyrelsesmedlem Henning Rostung. Han kan kontaktes med ideer og synspunkter på kasserer@kollekolleparken.dk.

5. september 2017

To små fællesarealer ordnet

I sidste uge fik vi ryddet de to små fællesarealer i bunden af henholdsvis Gartnerkrogen og vores forenings del af Ll. Værløsevej. Der er tale om jordstykker, som i den oprindelige plan for bebyggelsen var udlagt til stier til Kollekollevej. Bevoksningen på de to arealer var med årene omdannet til ufremkommeligt og grimt krat.
 
En masse buske og rødder er ryddet og fjernet, og der er sået græs på arealerne. Plankeværket mellem arealet i bunden af Gartnerkrogen og Kollekollevej bliver repareret senere på måneden. Og når græsset er veletableret, vil bestyrelsen i samråd med de nærmeste husejere vurdere, om der skal plantes et frugttræ eller lignende.

23. august 2017

To små fællesarealer forskønnes

Nu er tiden kommet til forskønnelse af to små fællesarealer på henholdsvis Gartnerkrogen og Lille Værløsevej. Det drejer sig om to små "blindtarme", som i bebyggelsens oprindelige udstykningsplan var afsat til stier. På Gartnerkrogen mellem nr. 61 og 63 og på Lille Værløsevej mellem nr. 104 og 106.
 
Vi var inde på dette emne ved den seneste generalforsamling, hvor medlemmer pegede på disse områder. Nu er tiden kommet til disse to projekter. De to områder vil blive ryddet og herefter tilsået med græs. Derefter vil der blive plantet et frugttræ på hvert af områderne. Rydningen vil foregå i perioden 28-31. august.
 
Her er et par billeder af de to områder, som de ser ud i dag. Vi bringer før- og efterbilleder, når arbejdet er fuldendt.

Billede indsat i tekst 1 Billede indsat i tekst 2

8. august 2017

Nabohjælp hjælper

Flere og flere i vores område tilslutter sig Nabohjælp – en praktisk tjeneste, der er udviklet af det kriminalpræventive Råd med støtte fra Trygfonden. Nu er tæt på hver fjerde husstand i vores område tilsluttet systemet (58 af 245 medlemmer). Også på landsplan stryger antallet opefter og er nu tæt på 230.000.

Nabohjælp giver med jævne mellemrum nyttige oplysninger om, hvordan man kan hjælpe sig selv og hjælpe hinanden.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ikke allerede har tilsluttet sig systemet, om at se på dets muligheder og overveje at være med. Det hjælper.

På Grundejerforeningens hjemmeside findes et link til Nabohjælp. Eller skriv blot ”nabohjælp” i din søgemaskine.

6. august 2017

Grillaften d. 26/8 kl. 16

Hermed en reminder om vores grillaften d. 26/8 fra kl. 16.
Invitationen er tidligere udsendt på vores Facebook gruppe.

5. august 2017

Adrr … en hundelort

Du har sikkert selv udbrudt sådan. Eller hørt andre gøre det. I bestyrelsen hører vi det jævnligt – i mails eller opringninger fra medlemmer, der har trådt i en hundelort. Blandt andet i forbindelse med sommerens klipning af hække ud mod fællesarealerne.
Faktisk er emnet nummer et på listen over fast tilbagevendende temaer – tæt fulgt af kritik af manglende beskæring af bevoksning ud mod fællesarealerne. Og i bestyrelsen tager vi os af alle henvendelser fra medlemmerne – om både store og små emner.
Derfor disse ord til hundeejerne i Kollekolleparken.
Tag en pose med, så du kan samle de klatter, som din hund efterlader på fællesarealerne. Og tag dem med hjem til skraldespanden. Hver gang. Du ved det jo godt, så vi minder bare om det.
Hvis du ikke gør det, så ligger klatterne og lugter. Og bliver tværet ud af en skosål, der så skal rengøres. Og klatterne pynter ikke ligefrem i vores dejlige område. De andre beboere i området bliver gnavne på både hunde og hundeejere. Så prøv at huske det. På forhånd tak.
I denne sammenhæng: Der skal altid være et menneske i den ene ende af hundesnoren, når I er ude på fællesarealerne. Hunde må kun løbe frit omkring i eget hus, på egen grund og i Hundeskoven bag Tyrestensarealet.

2. august 2017

Forbedring af endnu en sti

Tiden er kommet til at gå videre med fornyelsen af vores stier. Næste opgave er den sti, som forbinder Skolekrogen med det store fællesareal midt i bebyggelsen.
Vi tager fat

        Torsdag, 7. september, kl. 19.00.
 
Vi mødes ved "Tyrestenen" ved Skolekrogen 54. Lige som de andre gange sørger Grundejerforeningen for at skaffe grus, stamper og drikkevarer. Det eneste, vi mangler, er tilsagn fra medlemmer, som vil hjælpe til i halvanden times tid.
 
Det vil være fint, hvis vi er 12-15 mand M/K – så sker der noget. Ud over den faste trop vil det være naturligt, at medlemmer, der benytter stien, giver en hånd med. Medbring trillebør, skovl og gerne en rive.

Har du tid og lyst til at være med, så sæt aftalen ind i kalenderen og skriv nu til Mads Emil, formand@kollekolleparken.dk. Du kan også tilmelde dig ved blot at svare på denne mail.

11. juli 2017

Info fra støjgruppen

I løbet af forår og forsommeren er det lykkedes at etablere en gruppe af medlemmer - 10 i alt - der alle ønsker at gøre en forskel for at få reduceret trafikstøj generne fra hhv Kollekollevejen og fra motorvejen.

Gruppen ønsker via en konstruktivt, innovativ og bidragende arbejdsform at blive opfattet som en samarbejdspartner for hhv. Kommune, Naturstyrelsen og Trafikministeriet.

Vi søger alternative samarbejder, støjbekæmpelse og finansiering - vi vil gøre hvad vi kan for at vores to store projekter bliver så attraktive for kommune og stat som det overhovedet er muligt.

Vi arbejder ud fra en plan om at have konkrete forslag vi kan drøfte med beslutningstagerene i løbet af efteråret.

Vi vil gerne i kontakt med flere medlemmer der måtte have lyst og mod på at indgå det dette arbejde - er du ingeniør (anlæg eller lign.), journalist eller talknuser så kan du konkret bidrage. Er du træt af larmen er du mindst lige så velkommen.

Al kommunikation og henvendelser vedr. støjbekæmpelse i vores områder til Nicklas - mail: nicklasbjaaland@gmail.com

På gruppens vegne - og god sommer

28. juni 2017

Tyven holder ikke ferie …

Det kriminalpræventive Råd har offentliggjort disse gode råd til overvejelse før ferien:
 • Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer. Sæt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra.
 • I sommerhalvåret skal du være opmærksom på åbne vinduer og døre, også selvom du er hjemme. Tyven kan nemlig godt blive fristet til et hurtigt indbrud, mens du er i baghaven.
 • Få det til at se ud som om, der er nogen hjemme, når du og din familie er væk.
 • Der må gerne være lidt uorden i haven, så det ser ud som om, der er nogen hjemme. Lad fx haveslangen eller trillebøren stå fremme.
 • Lad være med at annoncere at du er på ferie. Skriv om din ferie på sociale medier når du er kommet hjem.
 • Få hjælp fra din nabo, mens du er væk. Naboen kan fx gå en runde om dit hus, fylde affald i din affaldspose, eller parkere sin bil foran dit hus.
 • Tyve går mest efter computere, iPads, mobiltelefoner, fladskærme og spillemaskiner. Dernæst efter smykker, kontanter, valuta og mærkevaretøj. Måske skal du sikre de mest værdifulde ting ekstra.
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilslutte sig Nabohjælp: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/. Nabohjælp udsender nyttige oplysninger og ideer med jævne mellemrum, og hjemmesiden indeholder vejledninger og baggrundsinformation. Det er frivilligt, om man benytte siden kalender- og meddelelsesfunktioner.
 
Vi henviser også til masser af nyttig information, der kan nås via links om sikring på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Medlemmerne ønskes en god sommer og god ferie.

10. juni 2017

Gør det svært for tyven

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud. Hver især. Sammen. Og for hinanden
 
Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive råd og vi i Grundejerforeningen.
 
I april og maj tog vi imod Kommunens tilbud om såkaldte Tryghedsvandringer. Konceptet består i, at Kommunens indbrudskonsulent Emil Hermund går rundt i et område sammen med lokale beboere og ser på forholdene med en tyvs øjne. Undervejs gives gode ideer til, hvad man kan gøre som husejer og beboer i området.
 
Vi tilbød i april alle Foreningens medlemmer at være med til en Tryghedsvandring i vores område, og ti medlemmer var med rundt og kigge på forholdene ved hver af de to rundture, henholdsvis 26. april og 17. maj 2017. De to tryghedsvandringer er dokumenteret i to rapporter, som er lagt på Foreningens hjemmeside (nyttige links, sikring): http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Hovedpunkterne er disse:
 • Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
 • Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
 • DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande
 • Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området
 • Tilbud ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud
 • Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse
 • Klip hække ned til en højde på 160 cm, så man kan se over dem
 • Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker!
Vi opfordrer medlemmerne til at læse de to rapporter, som er illustreret med gode og dårlige eksempler.
 
Nabohjælp
 
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Systemet giver med jævne mellemrum gode tips om, hvordan man kan kæmpe imod indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Omkring hver fjerde husstand i vores område har allerede gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
 
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
 
Emnet er et prioriteret indsatsområde for Foreningens bestyrelse, og vi vender tilbage til emnet i den kommende tid.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både hos jer selv og hos jeres naboer.

Tidligere nyheder

 

Opdateret 23. november 2017